Els estadistes més importants

Events

Niccolo Fontana

1500 - 1557

Va ser un matemàtic italià que se'l coneixia amb el nom de Tartaglia. Gran part del seu aprenentatge va ser autodidàcta. Va descobrir un mètode per resoldre equacions de tercer grau. També existeix la fórmula de Tartaglia, utilitzada per calcular l'àrea d'un triangle. Per altra banda, va aportar els seus estudis en aplicació de les matemàtiques en el càlcul de trajectòries de projectils.

Abraham De Moivre

1667 - 1754

Va ser un matemàtic francès. Encara que la seva família no disposava de molts recursos econòmics, el seu pare el va poder enviar a l'acadèmia protestant de Sedan. És conegut per la fórmula de Moivre que conecta nombres complexes i trigonometria i pel seu treball en la distribució normal i en la probabilitat. Com a curiositat es diu que va predir el dia de la seva mort.

Thomas Bayes

1701 - 17 April 1761

Va néixer a Hertfordshire, Anglaterra, el 1701 i va morir a Kent, Anglaterra, el 17 d'abril de 1761.
Fou un matemàtic anglès del segle XVIII conegut pel seu treball sobre probabilitat condicionada publicat de forma pòstuma.
Bayes va ser un dels primers a utilizar la probabilitat inductivament i establir una base matemàtica per a la inferència probabilística.
El teorema de Bayes és de gran utilitat per al desenvolupament de la probabilitat, ja que a través del diagrama d'arbre es pot trobar més fàcilment la solució buscada, l'únic inconvenient és que has de saber escollir bé les dades.

Jean le Rond d'Alembert

1717 - 1783

Va ser un matemàtic i filòsof francès. Es va especialitzar en filosofia natural, i va estudiar les equacions diferencials i les equacions a les derivades parcials. La seva obra mestra va ser el tractat de la dinàmica, on va enunciar el teorema que porta el seu nom. També el teorema fonamental d'àlgebra reb en alguns països d'Europa el nom de teorema d'Alembert.

Pierre Simon Laplace

1749 - 1827

Va ser físic, matemàtic i astrònom francès. Va publicar una sèrie de cinc llibres anomenada Mecànica Celeste. Al 1812 va publicar la seva teoria d'analítica de les probabilitats. També va formular el mètode dels quadrats mínims, que és fonamental per la teoria dels errors. És recordat com un dels científics més importants, a vegades amb el nom de Newton de França.

Johann Carl Friedrich Gauss

30 April 1777 - 23 February 1855

Va néixer a Brunswick el 30 d'abril de 1777 , a l'actual Alemanya, i va morir al 23 de febrer de 1855.
Fou un matemàtic i científic alemany que féu descobertes significatives en molts camps, incloent-hi la teoria de nombres, l'estadística, l'anàlisi, la geometria diferencial, la geodèsia, l'electrostàtica, l'astronomia i l'òptica. Se'l considera un dels matemàtics més influents de la història.
Referent a l'estadística, el 1823 va publicar "Theoria combinationis observationum erroribusminimis obnoxiae". Aquest tractava sobre la distribució normal, del qual la seva corba característica, denominada Campana de Gauss, és molt utilitzada en disciplines no matemàtiques on les dades són susceptibles d'estar afectats per errors sistemàtics i casuals, com per exemple la psicologia diferencial.

Jacques Quételet

22 February 1796 - 17 February 1874

Va néixer a Gant, França (actual França) el 22 de febrer de 1796 i va morir el 17 de febrer de 1874 a Brussel·les.
Aplica l'estadística a les ciències socials. Va interpretar la teoria de la probabilitat per utilitzar-la a aquestes ciències i va aplicar el principi de mitjanes i de la variabilitat als fenòmens socials. Quételet va ser el primer en efectuar l'aplicació pràctica de tot el mètode estadístic, llavors conegut a les diverses branques de la ciència.
Els seus estudis sobre la consistència numèrica dels crims van suscitar una ampla discussió entre llibertat i determinisme social. Reunia i analitzava les estadístiques sobre el crim i la mortalitat, millorant així el sistema de padró. Va aportar millores en les preses de sancions.
Se li deu el sistema de mesura internacional de l'obesitat, conegut sota el nom d'índex de massa corporal (conegut també com a índex de Quételet).

Florence Nightingale

12 May 1820 - 13 August 1910

Va néixer el 12 de maig de 1820 a Florència i va morir a Londres el 13 d'agost de 1910.
Fou una infermera, estadística i reformadora social britànica, considerada la mare de la infermeria moderna en l'era Victoriana i la creadora del seu primer model conceptual. Va ser la primera dona que va ser admesa a la "Royal Statistical Society" britànica i també fou elegida membre honorària de l'"American Statistical Association".
Va mostrar com un fenòmen social podia ser mesurat objectivament i analitzat matemàticament. Ella va ser una innovadora en la recol·lecció, tabulació, interpretació i presentació gràfica de les estadístiques descriptives. Va mostrar com l'estadística proporciona un marc d'organització per controlar i aprendre, i pot fer millorar les pràctiques quirúrgiques i mèdiques. També va desenvolupar una Fórmula Model d'Estadística Hospitalària per a què els hospitals recol·lectessin i generessin dades i estadístiques consistents.

Francis Ysidro Edgeworth

8 February 1845 - 13 February 1926

Va néixer en un poble d'Irlanda el 8 de febrer de 1845 i va morir a Oxford el 13 de febrer de 1926.
Va ser un filòsof i economista polític irlandès que va fer contribucions importants a l'estadística.
Edgeworth va ser una figura influent en el desenvolupament de l'economia neoclàssica i va ser el primer a aplicar certes tècniques matemàtiques per a prendre decisions individuals en economia. Desenvolupà la teoria de la utilitat introduint la corba d'indiferència i el famós Edgeworth box, que ara és familiar entre els estudiants de microeconomia. També és l'autor de la Conjectura d'Edgeworth sobre l'equilibri econòmic i en estadística de les Sèries Edgeworth.

Karl Pearson

27 March 1857 - 27 April 1936

Va néixer el 27 de març de 1857 a Londres i va morir el 27 d'abril de 1936.
Va ser un prominent científic, matemátic, historiador i pensador britànic que va establir la disciplina de l'estadística matemàtica. Va investigar sobre l'aplicació de l'estadística en la biología i va ser el fundador de la bioestadística.
Degut a que les qüestions a investigar en biología són de naturalesa molt variada, la bioestadística ha estès els seus dominis per incloure qualsevol model quantitatiu que pugui ser utilitzat per respondre a aquestes necessitats.

Charles Spearman

1863 - 1945

Va néixer el 1863 a Londres i va morir el 1945 a la mateixa ciutat.
Psicóleg de professió, va estudiar estadística i va desarrollar notables aplicacions de la estadística en el camp de la psicología. És considerat un dels grans estadistes de tots els temps.
Va crear i desarrollar la metodologia dels anomenats experiments factorials per la estadística, que són aquells experiments en els que s'estudia simultàniament dos o más factors, i on els tractaments es formen per la combinació dels diferents nivells de cadascun dels factors. Els experiments factorials s'utilitzen en tots els camps de la investigació. Són molt útils en investigacions exploratòries en les que es sàpiga poc sobre molts factors. Spearman va aconseguir amb l'estudi de la Psicologia completar el seu estudi de l'estadística i viceversa; per a ell, una es completava amb l'altra.

Félix Édouard Justin Émile Borel

7 january 1871 - 3 february 1956

Fou un matemàtic i polític francès. Va ser un dels pioners de la teoría de la mesura i de les seves aplicacions a la teoría de la probabilitat. A part del cràter Borel a la Lluna, hi han molts altres conceptes amb el seu nom, com l'àlgebra de Borel i el teorema de Heine-Borel.

George Waddel Snedecor

october 20, 1881 - february 15, 1974

Va ser un matemàtic i estadístic americà. Va contribuir als fonaments de l'anàlisi de dades, al disseny d'experiments i a la metodologia estadística. Va fundar el seu primer departament acadèmic d'estadística als EEUU. També va escriure un llibre que es va convertir en un recurs essencial de l'estadística.
Degut a la seva gran aportació a l'estadística una universitat estatal té el nom de Snedecor Hall.

Corrado Gini

23 May 1884 - 13 March 1965

Va néixer el 23 de maig de 1884 en un petit poble d'Itàlia i va morir a Roma el 13 de març de 1965.
Va ser un estadístic, demògraf i sociòleg italià que va definir l’índex o coeficient de Gini, una mesura de la desigualtat d’ingressos en una societat. Gini també va ser un influent teòric i ideòleg feixista que l’any 1927 va escriure “Les bases científiques del feixisme”. Gini era un defensor de l'organicisme i el va aplicar a les nacions.

Ronald Aylmer Fisher

1890 - 1962

Va ser un científic, matemàtic, estadístic i biòleg evolutiu. Fisher va realitzar molts avenços en l'estadística, sent una de les més importants contribucions, la inferència estadística, creada per ell al 1920. Com que no disposava de molts recursos econòmics, però tenia molta capacitat acadèmica li van donar una beca a la universitat de Cambridge, on dos anys més tard es va donar a conèixer.