Former Prophets Timeline

Events

Exodus from Egypt

1446 BC

Torah given at Sinai

1446 BC

1st Gen Rejects Land at Kadesh Barnea

1445 BC

Wilderness Wanderings Period

1445 BC - 1406 BC

Crossing the Jordan

1406 BC

Destruction of Jericho

1406 BC

Caleb

1405 BC - 1390 BC

Initial Conquest

1405 BC - 1375 BC

Joshua

1405 bc - 1390 bc

Downward Moral Spiral; Judges

1375 BC - 1076 BC

Ehud

1309 BC - 1229 BC

Gideon

1162 BC - 1122 BC

Eli

1116 BC - 1076 BC

Samson

1076 BC - 1056 BC

Ark Captured by Philistines

1076 BC

Samuel

1076 BC - 1051 BC

First King over Israel

1051 BC

King Saul

1051 BC - 1011 BC

King David

1011 BC - 971 BC

Davidic Covenant 2 Sam. 7

1000 BC

King Solomon

970 BC - 930 BC

Solomon's Sin Splits Kingdom

931 BC

Rehoboam

931 BC - 913 BC

Jeroboam Make Two Altars

930 BC

Jeroboam

930 BC - 909 BC

Elijah

865 BC - 847 BC

Assyria Controls Israel/Judah

746 BC - 608 BC

Isaiah

742 BC - 701 BC

Ahaz

735 BC - 715 BC

Hezekiah

715 BC - 686 BC

Revival of Judah under Hezekiah

710 BC

Babylon Controls Judah

608 BC - 559 BC

Nebuchadnezzar

604 BC - 562 BC

Zedekiah

597 BC - 586 BC

Persians Conquer Babylonian Empire

559 BC - 331 BC

Judeans Return Under Zerubbabel

538 BC

Zerubbabel

520 BC - 516 BC

Judeans Return Under Ezra; Teaches Torah

515 BC

Ezra

458 BC - 432 BC

Nehemiah Rebuilds Jerusalem's Walls

445 BC

Nehemiah

445 BC - 432 BC