Cu + Lect > 2de trim >3de jaar

Cultuur Latijn 2de trim.

Carthago

814 bc - 146 bc

8e E ACN gesticht door kolonisten uit Tyrus (huidige Libanon)
= een havenstad
geleidelijk aan een commercieel rijk in het westelijke middellandse-Zeebekken
concurrenten met Griekenland
-> ogen op Sicilië
Carthager = de Poeni

Monarchie

753 bc - 509 bc

-> koningen

Republiek

509 bc - 27 bc

-> consuls

! geboorte Alexander

356 bc

Alexander wordt geboren als zoon van Philippus || en Olympias.
Hij krijgt een degelijke opvoeding. Aristoteles, een van de grootste geleerden van de tijd, is zijn leermeester.

! Slag bij Chaeronea

338 bc

De jonge Alexander geeft in de slag bij Chaeronea al blijk van zijn moed en tactisch doorzicht.

Slag bij de Granicus-rivier

334 bc

Alexander valt het Perzische rijk binnen.
A. verslaat het P. leger

! 333 ACN

333 bc

In Gordium hakt hij de knoop door. In Tarsus wordt hij ziek na een bad in de Cydnus. Alexander verslaat de Perzische koning Dariu ||| bij Issus, nabij de Syrische grens. Darius vlucht en zijn familie valt in handen van Alexander. Daarna trekt hij verder door Syrië en Finicië naar Egypte

Slag bij Gaugamela

331 bc

Alexander sticht Alexandrië in Egypte
A. verslaat de P. definitief

A. naar Indië

329 bc

begin terugtocht

326 bc

! A. sterft in Babylon

323 bc

na zijn dood -> rijk verdeeld onder de diadochen (vroegere generaals)

Archimedes

287 bc - 212 bc

wikundige, natuurkundige, ingenieur en uitvinder.
-> 'schroef van Archimedes', 'PI' het volume van een bol, werking van spiegels en hefbomen, ...
=> grootste wikundige en wetenschapper van de oudheid.
'Eureka!'

1e punische oorlog

264 bc - 241 bc

-> op Sicilië en op zee uitgevochten
Veel vallen en opstaan => Romeinen (> nature boeren en landrotten) leerden technieken van scheepvaart en zeeslag
=> R. wonnen
->>> R. eerste overzeese provincie , Sicilia

Sardinië en Corsica

238 bc

Romeinen bemachtigen ook Sardinië en Corsica

Han. Alpen

218 bc

Hannibal steekt de Alpen over
-> ' Hannibal ad portas! ' > Livius

2e punische oorlog

218 bc - 201 bc

overeenkomst (geen van beiden over de Ebro in Spanje) verbroken
- Hannibal over de Pyreneeën, via Zuid-Gallië, ongemerkt Romeinse legioenen passeerde en dan over de Alpen
- H. versloeg de R. keer op keer: bij Ticinus (218 ACN), Trebia (218 ACN), de oevers van het Trasumeense meer (217 ACN) en de beslissende confrontatie bij Cannae (216 ACN).
- KRITIEKE PUNT VAN DE OORLOG
- H. rekende dat R zich tot vrede zouden laten overhalen. MAAR geen rekening met de koppigheid van de R. boer: ze weigerden zich gewonnen te geven.
- R. => andere tactiek:
UITPUTTINGSSTATEGIE > Quintius Fabius Maximus (-> Cunctator)
(Cunctator= talmer; talmen = aarzelen)
-> R. isoleerde H.

vredesverdrag> 201 ACN -> vernietigde al hun oorlogsschepen en vrijheid van handelen op gebied van buitenlandse politiek.

Deze oorlog => diepgaande gevolgen (> R.) op politiek, economisch, sociaal en religieus gebied.
Na deze oorlog was geen enkele macht, eeuwenlang, ooit in staat Romes bestaan in gevaar te brengen.

slag bij Cannae

216 bc

de beslissende confrontatie => Rome aan de rad van de afgrond.

slag bij Zama

202 bc

eerste keer dat H door een Romein werd verslagen.
-> Publius Cornelius Scipio. => bijnaam Africanus.

Polybius

200 bc - 118 bc

2e E ACN
Hij schreef over de Punische oorlogen in zijn 'Historiën', waarin hij Romes opmars en groei als wereldmacht beschreef.

3e punische oorlog

149 bc - 146 bc

Carthago op economisch gebied snelle comeback

-> gelegenheid voor 3de oorlog.
Carthago gaf zich over
vredevoorwaarden = totale vernietiging van de stad.
C. weigerde dit; ze verzette zich, MAAR Scipio wist de stad weerom in te nemen.
=> Carthago werd afgebroken, de grond werd onbewoonbaar gemaakt door zout en het Carthaage gebied werd de provincie Africa.

vernieling Carthago

146 bc

Cornelius Nepos

100 bc - 27 bc

1e E ACN
=> "De virus illustribus" (= boek waarin het leven van beroemde mannen ,o.a. Hannibal, werd beschreven.
illustribus > illuster
=> 'De Hannibalis iureiurando'
=> 'De Hannibalis exitu'

Livius

59 bc - 17 ac

1e E ACN
=> 'Hannibal ad portas'
=> "Ab urbe condita"
Hij schreef in 142 boeken een geschiedenis van Rome vanaf de stichting van de stad tot en met zijn eigen tijd, de regering van keizer Augustus.

Principaat

27 bc - 284 ac

-> keizers

Petronius

27 bc - 65 ac

1e E PCN
-> Nero => 'arbiter elegantiae' (= scheidsrechter ; adviseur op gebied van de etiquette)
=> 'Weduwe de Ephese'

"Cena Trimalchionis" ( 1 hoofdstuk met verschillende verhalen o.a. deze)
-> allemaal verhalen die aan tafel worden verteld tijdens een feestmaal)
Satyricon ( Het 'grote boek')
=> Satire = spot + bonte mengeling
1) genre > komedie
2) Sater => half bok, half mens (-> Pan ; beschermen de natuur)

Curtius Rufus

1 ac - 53 ac

1e E PCN
belangrijkst Latijnse biograaf van Alexander (hoewel 4 jaar later leefde)
=> "Historiae Alexandri Magni Macedonis"
=> "De nodo Gordiano" + "Alexander et Philippu medicus"

Plinius Maior

23 ac - 79 ac

=> Het menselijke karakter van de olifant
=> " Naturalis Historia" (encyclopedische werk waarin hij zijn reusachtige kennis over de natuur in neer heeft geschreven.)
Hij leefde onder de keizers Tiberius, Nero en Caligula

Plutarchus

90 ac

einde 1e E PCN
=>levensbeschrijving met een schat aan gegeven over Alexander peroonlijkheid

Arrianus

120 ac - 160 ac

2e E PCN
=> het meest genuanceerde verslag over Alexander