geschiedenis kinderopvang

Events

1ste kribbe

1845

Arbeidersvrouwen gaan uit werken in de fabrieken => nood aan KO
Liefdadigheid van burgerij
Geen subsidie, geen controle
Slechte hygiëne en besmettingsgevaar
“Kinderen worden bewaakt, gevoed en verzorgd”

Nationale liga tot bescherming van het kind

1905

ontstaan véél initiatieven moeder – kindzorg

1914 - 1918

NHVC (Nationaal Hulp en VoedingsComité)

1915

NWK (Nationaal Werk voor Kinderwelzijn) opgericht

1919

Socialisme en feminisme: periode van verandering

1950

Hoger opgeleide vrouwen, die meer en langer werken => behoefte aan KO groeit
Negatief onderzoek naar groepsopvoeding, van John Bowley. Nadien genuanceerder.
Kinderen die niet thuis opgevoed worden, krijgen geestelijke stoornissen
“Kribbe als aantrekkelijk volwaardig opvoedingsmilieu”
Nut van consultatiebureaus wordt ingezien

NWK vaardigt nieuw richtlijnen uit –verbonden aan subsidiëring

1965

“Medisch –hygiënisch primeert”
Privé – opvang en KDV groeien=> het systeem van ‘bewakers’ herdacht.

Onthaalmoeders: hun werking en erkenning wordt door het NWK minimaal, gereglementeerd

1ste diensten voor opvanggezinnen erkend en gesubsidieerd door NWK

1974

Diensten opvanggezinnen: groeperen onthaalmoeders uit bepaalde regio en worden gecoördineerd door maatschappelijk werkster/sociaal verpleegkundige.

oprichting K&G

1980