Den amerikanske uafhængighedskrig

De 13 amerikanske kolonier

Events

Grundlagt

1607 - 1733

De 13 engelske kolonier på Nordamerikas østkyst blev grundlagt, den første i Virginia og den sidste i Georgia

Befolkningstal

1640

50.000

Befolkningstal

1754

1.500.000

Den store kolonikrig

1755 - 1763

Udkæmpede Storbritannien og Frankrig "den store kolonikrig" i Nordamerika og i Indien.
Storbritannien sejrede, det skyldes bl. a. deres overlegne flåde og at der var flere indbyggere i de 13 britiske kolonier end i de fanske.

Den britiske statsgæld vokset

1755 - 1764

fra 72 mio. i 1755 til 130 mio. i 1764

Stempelafgiftslov "Stamp Act"

1765

Det var en lov om at der blev lagt afgifter på alle mulige tryksager og dokumenter, som f. eks. Skøder, spillekort m.m.

Resolution mod stempelloven

19 Oktober 1765

Told på importvarer

1770

Amerikanerne boykotte engelske varer - Så lovene, om toldene, blev trukket tilbage, undtagen tolden på te, der var symbol på Parlamentets principielle ret til at pålægge told.

Det britiske Ostindisk Kompagni undtaget te-told

1773

En gruppe kolonister gik ombord på Ostindisk Kompagnis skibe og smed deres te lasten i vandet.

Befolkningstal

1775

2.400.000

Begyndelsen på uafhængighedskrigen

1775

Kom det til de første væbnede sammenstød mellem kolonister og engelske tropper

Den amerikanske uafhængighedserklæring

3 Juni 1776 - 4 Juli 1776

Det er en erklæringen om folkesuverænitet og menneskerettigheder

Nationsbegrebet opstod i Amerika

1777 - 1799

Da kolonier blev til nationer.

USA's forfatning

1787 - 17 September 1787

Repræsentanter for 12 af de 13 stater samledes til en konference i Philadelphia i maj 1787. Ud af det blev USAs forfatning udarbejdet og den blev underskrevet 17. september 1787

USA's forfatning trådte i kraft

1789

Den startede med at blive godkendt af de 11 ud af 13 stater og kort tid efter af de sidste 2 stater også.
Den trådte i kraft i marts 1789