Historie Tidslinje

Events

Europa

Romeriket har makten, fra England til Midtøsten

200

Romeriket er delt i 2, Germanske stammer innvanderer

500

muslimene kommer inn i europa og tar over spania.

750

muslimene kommer inn i europa og tar over spania. De hadde store deler av nord afrika og midtøsten. England har flere konger og svært kristne. Frankerne har tatt over en stor del av europa ( dagens Frankrike)

Karl den store krones til keiser (800)

800

Karl den store tokk over store deler, men etter hans død og 100 år etter splitter det i 2 . vest frankerne og the holy roman empire

det mogolske riket strekker seg fra kina i øst helt til moskva i vest

1200 - 1300

De to foregående århundrer har vært en vanskelig tid for Europa.

1450

De to foregående århundrer har vært en vanskelig tid for Europa. Den mongolske erobringen av Russland i midten av det 13. århundre, pluss en veldig destrcutive raid i Sentral-Europa; kontinuerlig krigføring involverer England, Frankrike og Benelux-landene; fortsatt politisk fragmentering i Tyskland og Italia som magnatene ble prinser og selvstyrte byer ble fullverdige republikker; den forferdelige Svartedauden; utbredt religiøs uro, spesielt i Sentral-Europa; og i dette året, 1453, fallet av den historiske byen Konstantinopel til de muslimske tyrkerne hvis makt er nå nådd langt opp i Balkan, og den effektive slutt på det bysantinske riket, har alt tappet europeernes selvtillit.

Asia

Gupta Dynasty

320 CE - 550 CE

Guaptariket ble styrt av medlemmer fra gupta-dynastiet fra rundt 280 til 550 og dekket det meste av Nord-India, deler av det østlige Pakistan og det som nå er det vestlige India og Bangladesh. Hovedstaden til guptaene var Pataliputra, dagens Patna i den indiske staten Bihar.
Freden og fremgangen som ble skapt under lederskapet til guptaene sikret fremskritt i kunst og vitenskap. Historikere plasserer gupta-dynastiet sammen med Han-dynastiet, Tang-dynastiet og Romerriket som eksempel på en klassisk sivilisasjon.
Tidspunktet for Guptariket henvises til av noen forskere som Indias gullalder i vitenskap, matematikk, astronomi, religion og indisk filosofi

Muhammed

570 AD - 632 AD

Muhammad døde i 632 han var da den ubestridte hersker over størstedelen av Den arabiske halvøy.

Tang-dynastiet

618 - 907

Tang-dynastiet etterfulgte Sui-dynastiet og ble avløst av De fem dynastiers og ti kongedømmers periode i Kina. Dynastiet var grunnlagt av Li Yuan. Således kan det sies at Tang-dynastiet er den eneste periode i Kinas lange historie der en kvinne har innehatt den øverste herskermyndighet både formelt og reelt.

Islam ekspanderer

632 AD - 850 AD

Song Dynasty

960 - 1279

Kristene erobrer Jerusalem

1096 - 1099

Verdensriket til Mongolene

1200 - 1400

Yuan Dynastiet

1279 - 1368

Osmanske riket styrer i Midtøsten

1300 - 1850

Ming Dynastiet

1368 - 1644

Kina sju ekspedisjoner i Indiahavet

1405 - 1433

Konstantiopel erobret av osmanene

1453

Vasco Da Gama når India

1498

Afrika

Bantuene beverger seg

500 BC - 1500

I perioden fra 500 f.kr til 1500 e.kr spredte bantuene fra regnskogen østover og sørover, der det bodde færre mennesker enn i vest.

Kontakt med arabere

1000

Folkene i Afrika sør for Sahara hadde tidlig kontakt med arabere, både fra det muslimske riket i Nord-Afrika og gjennom sjøfarere som kom sørover langs Afrikas østkyst. Flere av de afrikanske kongene i savannebeltet sør for Sahara hadde gått til Islam. I Ghanas hovedstad var det 12 moskeer allerede midt på 1000-tallet.

Store Zimbabwe

1100 - 1450

Det ble bygd store murer som var 15-20 meter høye og 5 meter brede. Arkelogene regner med at det tok flere hundre år å bygge Store Zimbabwe (ca.1100-1450)

35 handelsbyer

1300

I år 1300 var det over 35 handelsbyer langs kysten av Øst-Afrika, og de fleste ble styrt av muslimer.

Reiser nordover

1324 - 1325

Det fins eksempler på at afrikanske konger reiste nordover. Kongen i Mali, Mansa Musa, hadde gått over til islam, og i 1324-25 reiste han på pilgrimsferd til mekka. Han reiste gjennom Sahara med først 500 slaver og 80 kameler som bar til sammen 12000 kilo gull, deretter hundrevis av kameler som bar utstyr og mat, og til slutt tusenvis av tjenere og andre ansatte i byråkratiet.

To tredeteler av gullet i verden

1350

kom to tredeler av alt gullet i verden fra Vest-Afrika, i bytte fikk de afrikanske handelsmennene salt, redskaper, glass og perler og hester.

Zimbabwe-riket gikk plutselig til grunne

1450

Det indre Afrika deltok i et internasjonalt handelsnettverk

1500

Det indre Afrika deltok i et internasjonalt handelsnettverk før portogiserne dukket opp langs swahili-kysten på begynnelsen av 1500-tallet

Bantuene

1500 - 1700

På 1700-tallet e.kr nådde bantuene kysten av Øst-Afrika, og på 1500 -tallet, da Europeerne kom til dette området, hadde de ekspandert så langt sør som til den nordlige delen av dagens Sør-Afrika.

dominerte verden

1500

Sivilisasjonene i de fruktbare elvedalene i Asia og Nord-Afrika og nomadenes riker dominerte verden før år 1500.