Den 3. industrielle revolution

Den 3. industrielle revolution

1990 - Present

Liberalisering og globalisering

1990
1993
1994
1994
2010

Teknologi

1999
1999
2000

Befolkningsudvikling

1990
2015
2015

Økonomisk vækst

1994 - 2008
2000 - Present
2008 - Approx. 2015

IT og digitalisering

1980
1990
1990
1991
1995
1995
1997
1998
1998
2005
2006
2007
2008
2010
Approx. 2010 - Approx. Present
2013
2013
2015
2015
2015
2015

Motorisering

1990
1990
2000
2010
2010
2015
2015
2015
2015
2015