H5: 1884-1914, het begin van een verregaande democratisering

1. Het gewijzigde economische klimaat 2. De politieke partijen en hun programma 3. De communautaire kwestie 4. Verhoudingen koning-regering-parlement

Events

Wet op beperkte dienstplicht

1009

1913: algemene dienstplicht < oorlogsgevaar

Economische crisis

1880 - 1884

Arbeidersaristocratie

1884

Verdere uitbouw haven Antwerpen

1884

Straatbetogingen door schoolwet

1884

Wet op lager onderwijs 1884

1884

Katholieken wijzigen de wet van de liberalen.

IR II

1884 - 1914

Regering Beernaert => explosie van wetgeving

1884 - 1894
  • sociale vraagstuk
  • democratiseren van het kiesrecht

Polarisering tussen Katholieke Vlamingen en Liberale Walen en polarisering rond de taalkwestie

1884 - 1914

Katholieken aan de macht

1884 - 1914
  • landbouwcrisis
  • integristen weg *afkeer laïceringspolitiek
  • structurele verzwakken liberale door AMS, socialisten

Stichting BWP

1885

conflict:
- socialisme
- communisme

Christendemocratische tendensen

1886
  • daenisisme (Aalst)

Radicale vleugel scheurt af

1887

richten als reactie op socialisten een partij op

Rerum Novarum paus

1891
  • erkenning corporaties en sociale wetgeving => hart onder de riem

iedere partij komt op voor AMS

1891
  • radicaal liberalen, socialisten volledig, Christen democraten => Grondwet wordt voor herziening vatbaar verklaard

Grondwetswijziging: AMS

1893

Grondwetsherziening --> taalkwestie in stroomversnelling

1893

eerste verkiezingen met AMS

1894

oerconservatief beleid

1894

Crisis in de katholieke partij

1895

democraten zijn het niet eens met conservatief beleid

Gemeentekieswet 1895

1895

< schrik voor de socialisten

Wet op lager onderwijs 1895

1895

Socialisten, Liberalen en Democraten voor EV

1896

De gelijkheidswet => imagined communities

1898

Massaal socialistisch en liberaal straatgeweld

1899

Liberale terug samen

1899

vonden door EV hun eenheid terug
=> doctrinaire bloeien uit

Wetsontwerp EV in grote kiesdistricten

1899

EV

1899

Dankzij Leopold

Steenkool gevonden in Vlaanderen

1899

territoriale aanspraken

Onlusten -> burgerwacht

1902

Conventie van Den Haag

1907

Congo: Belgische kolonie

1908

Leopold kreeg Congo in 1885

Taalwet op het middelbaar onderwijs

1910

Eerste grote communautaire conflict

1912

Organieke wet op lager onderwijs van 1914

1914