H2: De oprichting van het koninkrijk België (1830-1831)

1. Het internationaal statuut van België: de opgelegde neutraliteit 2. De interne machtsuitbouw van België

Events

Opera in muntschouwburg

January 1830

In enkele weken brokkelt het verbrokkelt het hele systeem uit elkaar

Het voorlopig bewind

February 1830

(duurt 9 dagen)

Verdrag der XVIII artikelen

March 1830

Congres van Wenen --> België + Nederland buffer
NEUTRALITEIT OPEGELGD

Nederlande troepen van België binnen

April 1830

tiendaagse veldtocht

Verdrag der XXIV Artikelen

May 1830

Verkiezingen: nationale vergadering

June 1830

Hoe werd deze verkozen?