H3: De periode van het unionisme (1831-1847)

1. Levensbeschouwelijke en sociaal-economische tegenstellingen 2. Taalkwestie 3. Verhoudingen tussen de wetgevende en de uitvoerende macht

Events

Taalvrijheid => Frans

1830

Macht van Koning Leopold I = groot

1831

Franse troepen moesten wachten aan de grens, maar is een democratische monarch. Leopold voert eigen buitenlands beleid --> regering neemt ontslag

DUAAL SYSTEEM

1831 - 1847

Unionisme

1831 - 1847

Katholieke greep naar de macht

1835 - 1846

Binnenlandse tegenstellingen

1839

systeem begint te wankelen

Vlaamse beweging

1840 - 1850

Schoolwet van 1842

1842

Unionistisch compromis, ten voordelen van de katholieken

oprichting liberale partij

1846

Koning Willem I aanvaardt verdrag

1847

Verdrag der XXIV artikelen

Liberale partij breekt door

1847

de allereerste partij