H1: Littekens van voor 1830: het ideologische en communautaire

1. Einde van het ancien regime 2. De Frans annexatie (1975-1830)

Events

De Verlichting

1750 - 1814

Zuidelijk Nederlanden conservatief

Keizer Jozef II

1780

Kerkpolitiek -> 3 strekking
- Statisten
- Vonckinsten
- Extremisten

Conservatieven vs. progressieven

1789 - 1830

a) conservatienve opiniegroep: het traditionalisme
b) professieve opiniegroep: het liberalisme

Zuidelijke Nederlanden scheuren zich af

1789

Va-et vient tussen Oostenrijk en Frankrijk

Franse annexatie

1795 - 1814

Modernisering van de Zuidelijke Nederlanden
1) Verfransing
2) Het levensbeschouwelijke

De val van het Frans bewind

1813 - 1814

Het Koninkrijk Der Nederlanden

1815 - 1830