Grunnskolen

Events

Apollo 11

July 16 1969

Google

1998

World Trade Center

11 September 2001

Terrorisme i USA

Facebook

2004

Terrorisme i Norge

22 July 2011

Omar kommer til Norge

14 August 2014

Krig

Norge union med Sverige

1814 - 1905

Første Verdenskrig

28 July 1914 - 28 July 1918

Andre Verdenskrig

1939 - 1945

Norge blir angrepet av Tyskland

1940 - 1945

Israel Palestina krig

1948

Vietnam War

1955 - 1975

Afganistan krig mot Sovjet

1973 - 1975

Osloavtalen

1993

Samfunn

Norge får egen grunnlov

1814

Formannskapslovene

1837

Parlamentarisme innføres

1884

FN

24 October 1945

NATO

1949

Somalia blir uavhengig

1 July 1960

Berlin Wall

1961 - 1989

Kvinner får stemmerett i Sveits

1971

Donald Trump Wins the 2016 Presidential Election

11/8/2016