Generació expontània

Alejandro Torvisco Tello 1BATX-B

Events

Aristòtil

384 bc - 322 bc

Aristòtil va ser el primer que va identificar els animals, les plantes, totes les entitats biològiques com a matèria viva, creia en la generació expontània en el fet que l'escalfor del Sol juntament amb la matèria no viva es podia crear vida del no res.

Francesco Redi

February 18, 1626 - March 1, 1697

Va fer un experiment al 1668 afirmant que els cucs no s'originaven expontàniament en la carn en procés de descomposició, consistia en col·locar la carn en pots de vidre diferents alguns oberts i altres tapats amb un trap de tela i va observar com les mosques es posaven sobre la tela però no creixien cucs, mentre en els pots de vidre destapats els cucs n'eren presents, això era degut a que els ous de les mosques no arribaven a la carn i per tant els cucs no es podien alimentar mentre en els pots descoberts si.

Antony Van Leeuwenhoek

1632 - 1723

Creador del microscopi, arrel d'aquest importantíssim invent es va qüestionar el veritable fonament de la generació expontània.

Georges Louis Leclerc, conde de Buffon

1707 - 1788

Mentor de John Needham, ells dos sospitaven que la materia estaba formada per àtoms vitals que, quan un cos moria, sortien d'aquest i es tornaven a juntar per formar un altre ésser amb vida.

John Needham

1713 - 1781

Va realizar un experiment agafant trossos de carn morta i plantes, va col·locar el compost a un flascó de vidre i seguidament el va segellar amb una cera i després el va bullir per tal d'erradicar la possible vida que s'hagués format a l'interior del flascó, l'experiment va ser un fracàs degut a que la cera que va ultilitzar tenia forats on l'aire podia accedir i es podien introduïr bacteris i altres organismes que contaminaven l'experiment.

Lazzaro Spallanzani

1729 - 1799

Va criticar l'obra de Needham degut a les seves fortes creences religioses, va realizar experiment similars utilitzant infusions en flascons de vidre i els va segellar fonent el propi vidre fent que aquest tingués una forma punxaguda al seu extrem, després va bullir les infusions per erradicar la possible vida del seu interior.
La generació expontània no es va fer present en aquest experiment, però va ser fortament criticat per Needham i Leclerc degut a que segons ells l'experiment no permitia als àtoms vitals accedir a l'interior del flascó i així poder transportar la vida del seu interior a un altre lloc.

Louis Pasteur

December 27, 1822 - September 28, 1895

Va crear un experiment molt elaborat per tal d'explicar que la generació expontània era totalment falsa. Va omplir flascons de vidre amb infusions on deixava una obertura (d'aquesta forma Needham no el podria criticar).
Va utilizar tres flascons diferents, un obert totalment, un tancat hermèticament i l'altre amb una obertura unida a un tub de vidre amb forma recargolada (per dificultar l'entrada de microorganismes); d'aquesta forma Pasteur va erradicar el debat sobre la generació expontània amb un fet comprovat i verificable.