Actividad apostólica de San Pablo

Events

Antioquía, comienza su tarea evangelizadora 42 o 43 d.C

42 d.C - 43 d.C

1º viaje 45- 49 d.C

45 d.C - 48 d.C

2º viaje 49-52 d.C

49 d.C - 52 d.C

3º viaje 53- 56 d.C

53 d.C - 56 d.C

Detenido en Jerusalén 58 d.C

58 d.C

Prisionero

58 d.C - 63 d.C

Césarea 60 d.C

60 d.C

Puesto en libertad 63 d.C

64 d.C

Encarcelado 66 d.C

66 d.C

Martirio 67 d.C

67 d.C