beatriz

Events

edad media

476 d.c - 1453 d.c

edad antigua

476 d.c - 3500 a.c

caida de roma

476 d.c - 1453 d.c

caida de constantinopla

1453 d.c - 1789 d.c

edad moderna

1453 d.c - 1789 d.c

inicio de la revolucion francesa

1789 d.c - 2016

edad contemporanea

1789 d.c - 2016

surgimiento de la escritura

5000 a.c - 7000 a.c

aparicion del ser humano

5000 a.c - 7000 a.c