linea de tiempo Al-Andalus

Events

Al-Andalus etapas

Approx. 711 - Approx. 1492

CONQUISTA

711 - 718

Rápida conquista na que ocuparon gran parte da peninsula

EMIRATO

718 - 929

califato de cordoba

929 - 1031

momento de máximo esplendor con Abd al Rahman iii

taifas

1031 - 1086

Momentos dficíles. Pagos de parias(fortes sumas de diñeiro os reinos para evitar os ataques) ós cristiáns

almorábides

1086 - 1147

de orixe norteafricano

almohades a al-Àndalus

1147 - 1269

reino nazari de granada

1269 - 1492