TIMELINE NG KASAYSAYAN NG WIKANG PAMBANSA

Events

SALIGANG BATAS NG BIAK-NA-BATO

1896

"Ang Wikang Tagalog ang magiging opisyal na wika ng Pilipinas."

PHILIPPINE COMMISSION, BATAS 74

1901

Ingles ang naging opisyal na wikang pambansa; ito rin and midyum na ginagamit sa mga paaralan.

PAGGAMIT NG VERNACULAR SA PAGTUTURO

1931

Iminungkahi na gamitin ang vernacular ng iba't ibang lugar sa pagtuturo sa primaryang antas. - George C. Butte (Bise Gobernador, Kalihim ng Pampublikong Edukasyon, 1930)

1935 SALIGANG BATAS. ART. XIV, SEK. 3

1935

"Ang kongreso ay gagawa ng mga hakbang tungo sa pagpapaunlad at pagpapatibay ng isang wikang pambansa na batay sa isa sa mga umiiral na katutubong wika. Hanggang hindi nagtatadhana

BATAS COMMONWEALTH 184

1936

Surian ng Wikang Pambansa na naatasang pumili ng iisang katutubong wika na magiging batayan ng wikang pambansa.

KAUTUSANG TAGAGANAP BLG. 134

1937

Kautusang Tagapagpaganap Blg. 134 ng Pangulong Quezon, ang wikang Pambansa ay ibabatay sa Tagalog.

BATAS KOMONWELT BLG. 570

1940

Simula sa Hulyo 4, 1946, ang Tagalog ay isa sa mga opisyal na wikang pambansa.

LINGGO NG WIKA

1954

Inutos ni Pangulong Magsaysay ang taunang pagdiriwan ng linggong wikang Pambansa.

PILIPINO ANG WIKANG PAMBANSA

1959

Tinawag na Pilipino ang Wikang Pambansa ng lagdaan ang Kautusang Blg. 7

PILIPINO - MIDYUM SA PAGTUTURO

1973

Resolusyong nagsasaad na gagamiting midyum sa pagtuturo saclahat ng paaralan sa Pilipinas.

1987 CONSTITUTION

1987

Ang wikang Pambansa ay Filipino.