TIMELINE NG KASAYSAYAN NG WIKANG PAMBANSA

Events

1896
1901
1931
1935
1936
1937
1940
1954
1959
1973
1987