Středověk

Events

ranný Středověk

476 - 1000

*476 - pád západořímské říše

*375 - invaze Hunů → stěhování národů ( popř markomanské války)

  • zrození křesťanské společnosti ( velké rozdíly byzanc x západ)
  • stěhování národů
  • základy rozložení států
  • feudalizace (zlenění) společnosti ( vlastní ranný středověk 9-11. století, *Karlovci)

Korunovace Karla Velikého

800

= onovení západního císařství

Temné odobí papežství

900 - 1000

Velké Schizma

1054
  • vzájemná exkomunikace konstantiopolského patriarchi a papežových lidí

- rozdelení pravolavná/rímskokatolická církev

Pověsti

1200 - 1300

Písně - Nibelungové, Artuš prvky rytířské, kultury
Kosmas , (pulkava) x→ Hájek

Papežské shizma

1378 - 1417

Kostnický koncil

1415 - 1417

Stěhování národů

Křížové výpravy?!????

350

1. fáze stěhování národů

375 - 810

Příčiny: stěhování národů - přechod k zemědělství, zvyšování populace, včerpání půdy, strach z Hunů

  • 200 - pohyby Gótů → Markomanské války -375 - Hunové do Ruska - pohyb germánských, ... kmenů
  • 810 - zničení Avarů

2. fáze stěhování národů

0811 - Approx. 1000
  • národnostní a etnické pohyby v Evropě, příchod slovanů, ckánů, ...
  • stol. - příchod maďarů (
  • stol. definitv. konec - příchod osman. turků