Eix cronològic del repertori guitarrístic (s.XVI-s.XX)

Main

1497 - 1543
1500 - 1557
1500 - 1561
1500 - 1555
1500
1500 - 1579
1500 - 1600
1500 - 1600
1500 - 1600
1509 - 1557
1510 - 1580
1536
1537 - 1596
1538
1546
1547
1552
1554
1557
1563 - 1626
1576
1578
1593
1596
1600 - 1700
1600
1600 - 1750
1600 - 1750
1615 - 1681
1626
1630
1630
1640 - 1710
1649 - 1722
1650 - 1750
1655 - 1732
1673 - 1739
1676
1678 - 1741
1685 - 1759
1685 - 1750
1692
1694
1698
1699
1705
1707 - 1740
1714
1732
1750 - 1800
1769 - 1839
1770 - 1841
1775 - 1849
1778 - 1852
1778 - 1839
1781 - 1858
1781 - 1829
1800 - 1900
1805 - 1883
1822 - 1872
1832 - 1882
1882 - 1949
1886 - 1980
1900 - 2000
1932
1939 - 2014
1964