Història del català

Main

Romanitzacio

300 bc - 476 ac

Caiguda de l´imperi Roma

476

Distincio entre llati culte i llati vulgar

700 - 800 ac

Primers documents escrits

1150 ac

Forum Ludicum(Traducio al català)
Homilies D`Organya(1098 d.C)

Ramon Llul

1232 ac - 1315 ac

Ramon Llul, primer escritor utilitza el català en els seus llibres.

Llibre de Feyts

1274

La cronica de Jaume I

Segle D´or de la literatura catalana

1300 - 1400

Expansio Territorial i politica del catala

1300 - 1400

Cronica de Ramon Muntaner

1336

Bernat Metge

1340 - 1413

Cronica d´en Pere el Ceremoniós

1386 ac

Aurios March

1397 - 1459

Jaume Raig

1400 - 1478

Joanot Martorell

1413 - 1468

Decadència de la literatura catalana

1600 - 1800

Guerra de sucessió

1705 - 1715

Felip

1715

Instaura els Decrets de nova planta,que prohibeix lús del català

Renaixença

1800

Amb aquest moviment es revaloritza el català com llengua literaria

Àngel Guimera

1845 - 1924

Teatre

Jaciment Verdaguer

1845 - 1902

Poesia

Narcis Oller

1846 - 1930

Novel·la

Instauracio dels Jocs Florals

1859

Creacio de la IEC

1907

Institut d`Estudis Catalans(IEC)

Publicació de les Normes Ortografiques

1913

Publicació del Diccionari Ortografic

1917

Publicació de la gramtica Catalana de Fabra

1918

2a Republica Espanyola

1931 - 1936

El català recupera el seu caracter oficial

Guerra Civil Espanyola

1936 - 1939

Prohibiment del català

1939

Amb la dictadura franquista se prohibeix novament el català

El Català

1975

Torna a ser una llengua Oficial en els territoris espanyols on es parla