2n República i Guerra Civil

2n República (1931-1936)

Govern provisional

1931 - 1932

Bienni Reformista

1931 - 1933

President de la República: Niceto Alcalá Zamora

1931 - 1936

President del govern: Manuel Azaña

1931 - 1933

F. Macià declara Republica Catalana dins la Federació de Repúbliques Ibèriques

1931

Eleccions que acaben amb la dictadura i marquen l'inici de la república

1931

Constitució de la segona república

1931

Llei de retir de l'oficialitat

1931

Lluís Companys declara la "República Catalana"

1931

Cop d'estat de Sanjurjo

1932

Aprovació definitiva de l'estatut de Catalunya

1932

Proposta d'estatut (Estatut de Núria)

1932

Bienni Conservador

1933 - 1936

President del govern: Lerroux

1933 - 1935

Creació de la CEDA

1933

Llei de congregacions

1933

Revolució d'Octubre del 34

1934

President del govern: Santiago Casares Quiroga

1935 - 1936

Guerra Cívil (1936-1939)

17 juliol: Alzamiento Nacional

1936

President de la República: Manuel Azaña

1936 - 1939

19 juliol: CasaJosé Gital arma les milícies

1936

Triomf electoral del Front Popular

1936

Alzamiento militar i inici de la guerra civil

1936

Creació Junta de Defensa Nacional

1936

Assassinat José Calvo Sotelo

1936

18-19 juliol: Punts forts a Pamplona, Sevilla, Castella-Lleó i part d'Aragó

1936

Període d'ocupació del nord

1937

els nacionals arriben a la mediterrania

1937 - 1938

Fets de maig de 1937 i ocupació de la Telefònica

1937

Assassinat d'Andreu Nin

1937

Decret d'unificació

1937

Període ocupació de Catalunya

1938 - 1939

Tretze punts de Negrin

1938

Fi de la guerra

1939