Eix cronològic de la guerra - LA SEGONA GUERRA MUNDIAL

Main

Marxa cap a la guerra

1930 - 1939

Japó ocupa Manxúria (1931-1937)
Itàlia ocupa Albània (1935)
Hitler remilitariza Renària (1936)
Alemanya ocupa Austria (1938)
Conferència Munich (1938)

Causes del conflicte

1933 - 1936

Causes de la guerra

1933 - 1939

Aliançes i esclat de la guerra

1936 - 1939

Pacte germanosoviètic (1939)

Grans ofensives alemanyes

1939 - 1940

Alemanya envaeix Dinamarca i Noruega (1940)
Batalla d'Anglaterra (1940)
Batalla de l'Atlàntic (1940)

Sometiment dels països ocupats

1941 - 1945

Mundialització de la guerra

1941 - 1945

Operació Barba Roja (1941)
Pearl Harbor (1941)

L'esforç de guerra aliat

1942 - 1944

Batalles de Midway i Guadalcanal (1942)
Assalt sobre Stalingrad (1942-1943)

Alliberament d'Europa

1943 - 1945

Desembarcament anglonord-americà (1944)

Final de la guerra al Pacífic

1944 - 1945

Bomba atòmica (1945)