Polisi Tramor Prydain 1939-1939

Main

Prif Weinidogion 1929-1939

Stanley Baldwin

1924 - 1929

Ramsay MacDonald

1929 - 1935

Stanley Baldwin

1935 - 1937

Neville Chamberlain

1937 - 1940

Gweinidogion tramor 1929-1939

Austen Chamberlain

1924 - 1929

Arthur Henderson

1929 - 1931

The Marquess of Reading

1931

Syr John Simon

1931 - 1935

Anthony Eden

1935 - 1938

Syr Samuel Hoare

1935

The Viscount Halifax

1938 - 1940

Polisi Tramor 1929-1939

Cwymp Wall Street

1929

Japan ym Manchuria (CyC)

1931

Deddf Tollau Mewnforio

1932

Comisiwn Lytton (CyC)

1932

Cynhadledd Diarfogi y Byd

1932

Cytundeb Lyngesol Eingl-Almaening

1935