Historie kartografie

mapy

Mamutí kel

23000 bc

Mapa lovců mamutů vyrytá do mamutího klu. Znázorňuje tok řeky Dyje

Mapa města Konya

6200 bc

Turecko
Černě jsou vyznačeny bloky domů a bíle jednotlivé domy

Bedolinská mapa

2000 bc

Čtyřmetrový plán na kameni v severní Itálii. Znázorňuje cesty, budovy, vodní toky, zavlažovací kanály, porosty.

Babylonský plán města

1500 bc

Babylonská mapa světa

600 bc

Anaximandrova mapa světa

550 bc

Mapa byla nakreslena později za pomocí autorových zápisů.

Hekataiova mapa světa

500 bc

Mapa byla nakreslena později za pomocí autorových zápisů.

Eratosthénova mapa světa

194 bc

Mapa byla nakreslena později za pomocí autorových zápisů.

Poseidoniova mapa světa

51 bc

Mapa byla nakreslena později za pomocí autorových zápisů.

Ptolemaiova mapa světa

150

Mapa byla nakreslena později za pomocí autorových zápisů.

Beatova mapa

790

mapy Ala-Istakhrí

950

Kavkaz

Perský záliv

Tabula Rogeriana

1154

jižní orientace

Ebstorfská mapa

1234

Carta Pisana

1275


Herefordská mapa světa

1280

východní orientace
oltářní obraz
kruhová

Katalánský atlas

1375

Je ve formě leporela.

Tabulae modernae

1427

Skandinavie

Vinldandská mapa světa

1434

poprvé zobrazuje Ameriku

Etzlaubova mapa stření Evropy

1500

jižní orientace

Mapa světa +Antarktina Piriho Reise

1513

Klaudyánova mapa

1517

jižní orientace

Helwigova mapa Slezska

1561

jižní orientace

Crigingerova mapa Čech

1568

Fabriciova mapa Moravy

1569

Aretinova mapa Čech

1619

kartografové

Anaximandros z Milétu

610 bc - 546 bc

Řek

Hekataios

550 bc - 480 bc

Řek

Dikaiarchos z Mesiny

350 bc - 285 bc

Řek
Vytvořil dílo: Světový místopis
poprvé použil diagrafmu - podélnou osu středozemního moře
Za pomoci diagrafmy a kolmic na ní vznikají mapová pole - sfragidy

Eratosthenés z Kyrény

274 bc - 194 bc

Řek
- zakladatel matematického zeměpisu
- určil poloměr Země pomocí pozorování slunce na dvou místech současně

Poseidonius

135 bc - 51 bc

Řek
Vypočetl poloměr země asi o 1/3 menší, než je ve skutečnosti. Z jeho údajů vycházel K.Kolumbus.

Marcus Vipsanius Agrippa

45 bc - 12 bc

Říman

Klaudius Ptolemaios

90 ad - 168

Řek
Zavedl kopečkové znázornění reliéfu. Vytvořil systém souřadnic ve formě: stupně - minuty - vteřiny a stanovil nultý - Ferský poledník.

Marinos z Tyru

100 - 150

Řek
Poprvé použil kartografické zobrazení.

Beatus

730 - 800

Španělský mnich

Al-Istakhrí

900 - 957

Arab

Al-Idrísí

1100 - 1165

Arab

Abraham Cresques

1325 - 1387

Malorčan, Žid

Claudius Clavus

1388 - 1450

Mikuláš Klaudyán

1450 - 1521

Erhard Etzlaub

1460 - 1532

Němec

Piri Reis

1470 - 1555

Osmanský admirál narozený v rodině pirátů

Gerhard Mercator

1512 - 1594

Holanďan
- konformní válcové zobrazení

Martin Helwig

1516 - 1574

Polák

Pavel Fabricius

1519 - 1589

Čech

Johan Criginger

1521 - 1571

Čech

Abraham Ortelius

1527 - 1598

Belgičan

panovníci

Roger II.

1130 - 1154

Rudolf II.

1576 - 1611

Karel VI.

1711 - 1740

Marie Terezie

1740 - 1780

Josef II.

1780 - 1790

epocha

Babylonská říše

2400 bc - 700 ad

Říše Římská

800 bc - 476 ad

Starověké Řecko

800 bc - 200 bc

Raný středověk

476 - 1100

Vrcholný středověk

1100 - 1400

Pozdní středověk

1400 - 1493