Cuba krigen

Main

Gorbatjov mødes med Reagan

1985

Gorbatjov mødes med præsiden Reagan til det første topmøde siden 1979. Efter 1985 var der dog møder mellem den amerikanske præsident og den sovjetiske statsleder hver år.

Rustningsforhandlingerne genoptages

1985

Perspektivet i forhandlingerne var mere vidtgående end tidligere --> Nu drejer det sig ikke kun om at begrænse oprustningen, men om en nedskæring af de eksisterende våbenarsenaler. Fjernelsen af mellemdistanceraketterne i Europa var det første på dagsorden.

Gorbatjov generalsekretær

1985

Gorbatjov udnævnt til generalsekretær for kommunistpartiet

1. fase af internationale udvikling

1985 - 1989

Sovjet havde initiativet ikke mindst på nedrustningsområdet og de forsøgte ihærdigt at ændre deres forhold til Vesten.

Reagan og Gorbatjov mødes på Island

1986

De mødes til topmødet på Island. De kunne ikke diverse problemer som de havde til dette møde.

Supermagterne underskriver aftale

1987

Supermagterne underskriver en aftale, som afskaffer både de asiatiske og europæiske mellemdistancevåben.

Gorbatjov indgår aftale med FN

1988

Gorbatjov indgår aftale med FNs generalforsamling om at Sovjet vil reducerer sine styrker i Østeuropa uden nogen Amerikansk modydelse.

George Bush bliver præsident

1989

2. fase af internationale udvikling

1989 - 1991

Den sovjetiske ledelse mistede kontrollen med situationen det gjorde de eftersom de mistede deres europæiske herredømme og derfor blev alt opmærksomhed koncentreret om sovjets indre problemer --> Dermed på vej ud af den internationale scene

Sovjetunionen optages i verdensbanken og IMF

1991

Sovjetunionen bliver optaget i verdensbanken og den internationale valuta. Disse to organisationer var to af den vestlige verdens vigtigste økonomiske organisationer.

3. fase af internationale udvikling

1991

Sovjetunionen ophørte med at eksistere. En ny verdensorden er på vej.

Underskrivelsen af START-aftalen

july 1991

START-aftalen handlede om nedskæring af antallet af interkontinentale raketter. Sovjet skulle reducere med 35% og USA med 25%

Bush og Jeltsin underskriver ny aftale

June 1992

Denne aftale var en ny nedrustningsaftale, hvor antallet af raketsprænghoveder begrænses til mellem 3000 og 3500 i 2003