Beleidsplan CVO Provincie Antwerpen

SD 1 Kwaliteitzorg

1.1.1 Opmaken format acties beleidsplan

09/01/2011 - 12/31/2011

1.1.2 Jaarlijks opmaken jaaractieplan

01/01/2012 - 06/30/2015

1.2.1 uitschrijven processen

09/01/2012 - 06/30/2015

1.2.2 opbouw kwaliteitshandboek

09/01/2012 - 06/30/2015

SD 2 Aanbod

2.1.2 Zalmtrajecten ontwikkelen

09/01/2011 - 06/30/2014

2.1.1 zowel dag- als avondtrajecten inrichten

09/01/2012 - 06/30/2015

2.1.3 profilering Bedrijfsorganisatie

09/01/2013 - 06/30/2015

SD 3 HRM

3.1.2 professionaliseringsactiviteiten inplannen

09/01/2011 - 06/30/2015

3.1.1 visietekst en actieplan professionalisering

09/01/2011 - 06/30/2012

3.1.3 Deelname internationale projecten stimuleren

09/01/2012 - 06/30/2015

SD 4 Communicatie

4.2.1 professioneel profiel benadrukken

09/01/2011 - 06/30/2015

4.1.1 communicatiedoelstellingen

09/01/2011 - 12/31/2011

4.1.2 communicatieplan uitwerken

09/01/2011 - 06/30/2012

4.1.3 communicatie-acties uitvoeren

09/01/2011 - 06/30/2015

4.3.1 audit interne communicatie

09/01/2011 - 12/31/2011

4.3.2 opmaak matrix interne communicatie

01/01/2012 - 06/30/2012

4.3.3 timing interne communicatie per jaar

09/01/2012 - 12/31/2012

4.3.4 implementatie interne communicatie-acties

09/01/2012 - 06/30/2013

4.2.2 Communicatieplan met werkveld

09/01/2012 - 06/30/2013

4.3.5 ontwikkeling vademecum/wiki

09/01/2013 - 06/30/2014

SD 5 Samenwerking

5.1.1 samenwerkingen behouden, verdiepen, verbreden

09/01/2011 - 06/30/2015

SD 6 Innovatie

6.2.3 Taalscreening en -remediëring

09/01/2011 - 06/30/2013

6.1.1 Jaarlijks verzamelen thema's en talenten

09/01/2011 - 06/30/2015

6.2.1 EMI Plantijn beter bekend maken

09/01/2011 - 06/30/2013

6.2.2 Gecombineerd leren en smartschoolondersteuning

09/01/2011 - 06/30/2015

6.2.4 ICT-screening en -remediëring

09/02/2011 - 06/30/2013

6.2.5 screening nieuwe technologieën

09/02/2011 - 06/30/2015

6.2.6 Onderzoek mogelijkheden cursistvolgsysteem

09/03/2011 - 06/30/2012

6.2.6 implementatie cursistvolgsysteem

09/01/2012 - 06/30/2015

6.1.2 inventaris bestaande en onderzoek nieuwe initiatieven

09/01/2012 - 06/30/2014

6.1.3 Implementatie workshops, lezingen, reizen

09/01/2013 - 06/30/2015

6.2.7 Openleercentrum PIVA

09/01/2014 - 06/30/2015