Untitled timeline

Main

Antiken

700 bc - 500

Demokrati

300 bc

Romarriket

300 bc - 500

Caesar, Romarriket

100 bc

Jesu födelse

0 bc

Kristendomen

300

Kristendomen accepteras i romarriket.

Medeltiden

500 - 1500

Efter västromsfall 476 e Kr

Äldre medeltiden

500 - 1000

Folkvandringstiden, byteshandel, Konstantinopel och arabvärlden, feodalsamhället (bönder, kungar och vasaller), klostrens funktion och kyrkan.

Vikingatiden

700 - 800

Högmedeltiden

1000 - 1300

Förändringar inom jordbruket, handeln ökar mellan länderna, städer och borgar, Marco Polo (upptäcksresande). Varmare klimat.
Borgare bodde i städerna. Skråväsende: mästare, gesall, lärling. Ekonomin nu var mynt. Moralisk ekonomi, kopplad till religion, ej ta ut ockerpriser.

Första korståget

1096 - 1099

Korståg: vill att Jerusalem ska bli kristet. Heligt krig, korståg och korsriddare.

Senmedeltiden

1300 - 1500

Digerdöden, följder av folkminskningen, starkare kungamakt, kyrkans kris, medeltidens slut (fundera över hur epoken förändrat sig). Kallare klimat, sämre skördar, mindre mat. Men de som överlever pesten får ändå mat. Bonduppror
100-årskriget 1337-Frankrike vs England.

Pesten

1347 - 1351

Digerdöden diger= stor Följder av pest: 1/3 av Europa dör, mer mat till de som överlever, folket mer makt mot godsägarna (mindre arbetskraft kan kräva mer)

Remässansen

1500

På nytt födelse. "Upptäcker" antiken. Protestantismen med munken Martin Luther reformationen.