Den Kalde Krigen

Main

Kalde Krigen

1945

Den kalde krigen begynte den 17.juli 1945.
De hadde ett nytt møte etter Tysklands Kapitulasjon.
Anstrengt klima.
USA Truman stolte ikke på Stalin.
Mye grunnet atombombene over Hiroshima og Nagasaki.

Marshall planen

1947

Marshall planen
Økonomisk hjelp til Vest-Europa
Truman doktrinen.
Alle land skal beskyttes mot kommunisme

Okkupasjon av Tjekkoslovakia

1948

Store protester mot invasjonen av Tjekkoslovakia i 1948
Førte til at Stalin opprettet en blokade av Berlin
Luftbro eneste forsyningsveg.

Vestmaktene oppretter NATO

1949

NATO står for
North Atlantic Treaty Organization

Tyskland deles

1949

BRD og DDR
(Bundesrepublikk Deutchland- Vest Tyskland)
(Deuctche Demokratsche Republikk- Øst Tyskalnd)

Berlin deles inn i fire sektorer
Fransk, Britisk, Amerikansk og Sovjetisk sektor.

Korea krigen

1950 - 1953

Japan mistet Korea i 1945
Delt ved 38. breddegrad
-nord ble kommunistisk
-sør ble støttet av USA-diktatur
Nord-Korea angriper i 1950
-kim II Sung ( støttet av Mao og Stallin)
Trumandoktrinen slår inn

Stalin dør

1953