Den Kalde Krigen

Main

FN dannes

1945

Forente Nasjoner dannes for å hindre flere verdenskriger

Korea blir splittet

1945

Korea blir splittet
Sovjet tar den øvrige delen
Usa tar den nedre delen

Jaltakonferansen

04/02/1945 - 11/02/1945

Churchill

Roosevelt
Stalin
4-11 februar 1945
Det ble bestemt at alle østeuropeiske land skulle få frie valg,
FN skulle opprettes for å forhindre flere verdenskriger,
Sovjetunionen skulle gå med i krigen mot Japan etter at Tyskland var slått,
Tyskland skulle deles opp i fire soner, og Storbritannia, Frankrike,USA og sovjet skulle kontrollere hver sin sone
Berlin skulle også deles i fire og ble kontrollert av de fire landene.

Potsdamkonferansen

07/17/1945 - 08/02/1945

Potsdam, Tyskland
Storbritannia, USA og Tyskland
Avgjøre hvordan Tyskland skulle administreres

Marshall planen

1947

Mashallplanen blir annonsert
Den amerikanske utenriksministeren George.C .Mashall
Marshallplanen eller marshallhjelpen som den ble kalt gikk ut på og hjelpe europeiske land med å bli bygd opp igjen etter den ande verdenskrig.

Trumandoktrinen

03/12/1947

Harry S. Truman
Trumandoktrinen gikk ut på og støtte alle land og ledere som var truet av kommunisme

Berlinblokaden

06/24/1948 - 05/12/1949

Berlinblokaden var et sovjetisk forsøk på og utsulte Vest-Berlin
Det var en av de største krisene i Den andre verdenskrig

Mao Zedong

1949

Mao(kommunist) tar over kontrollen over Kina.

NATO opprettes

04/04/1949

NATO ble opprettet i Washington D. C. av 12 vestlige land.
Bakgrunnen for opprettelsen var for at ikke sovjet skulle få økende maktposisjon i Europa med kommunisme.

Koreakrigen

06/25/1950 - 07/27/1953

Teknisk sett pågår Koreakrigen forsatt fordi den ble bare skrevet under på en våpenhvile melon Nord og Sør-Korea

Warszawapakten

1955

Warszawapakten gikk ut på den samme som NATO.
Hvis ett av landene i Warszawapakten ble angrepet skulle de andre landene hjelpe.

Oppstanden i Ungarn

10/23/1956 - 11/04/1956

Oppstanden i Ungarn ble slått den av sovjetiske tropper og mellom 25 000 og 50 000 ungarere, og ca 7000 sovjetiske soldater ble skadet.
Nesten en kvart million flyktet fra ungarn.

Suezkrisen

10/29/1956 - 11/06/1956

Sputnik

10/04/1957

Sputnik var den første kunstige sattelitten som gikk i bane rundt jorda.
Den ble skutt opp av sovjet og kom som ett stort sjokk på USA

Overtagelse av Cuba

1959

Presidentvalg i USA

1960 - 1963

John F. Kennedy ble valgt som Usa's president i November 1960

Bygging av berlinmuren

08/17/1961

I august 1961 begynte sovjet å bygge en mur for å skille øst og vest Berlin.
Muren var 45,1 km lang fysisk sperre av betong og piggtråder
Formålet med berlinmuren var å beskytte øst-berlin fra fascisme

Cubakrisen

1962

Mordet i Dallas

11/22/1963

November 1963 ble president Kennedy myrdet i Dallas, Texas

Apollo 11

1969

Apollo var en amerikansk romekspedisjon, som ble utført den 16 juli 1969.
Den var en del av Apollo-programmet, som sendte de første menneskene til månen
21. juli tok Neil Armstrong de første stegene på månen.

Den afghansk-sovjetiske krig

1973 - 1989

Mao Zenog dør

09/09/1976

Mao Zenog (kinesisk kommunist) døde av dårlig helse.
2. september 1976 fikk Mao et stort hjerteinfarkt som påvirket store deler rundt hjertet
Han døde 9.september og ble gravlagt den 18.september

Sovjetiske tropper trekker seg fra Afghanistan

1989

Berlinmuren faller

11/09/1989 - 11/10/1989

Årsaken til murens fall var det sterke presset fra befolkningen om å få reisefrihet og den økende flukten fra Øst-Tyskland til Vest-Tyskland.