Kalde krigen

Main

Jalatakonferansen

1945

FN skulle opprettes for å forhindre nye kriger. Stalin, Churchill og Roosvelts bestemte at alle østeuropeer skulle ha frie valg. Tyskland og Berlin skulle deles i fire.

Japan gir seg

1945
  1. august. Japan overgir seg og 2. verdenskrig er over

Sovjet inn i Japan

1945

Fordi Japan var på lag med Tyskland og de likte ikke Sovjet.

Jernteppet

1946

Churchill holder tale om et "jernteppe" som skiller de demokratiske europeiske landene i vest fra de kommunistiske i øst.

USA inn i Hellas

1946 - 1949

Borgerkrig i Hellas, USA og SB inn for å støtte den demokratiske siden av Hellas. Når krigen er slutt blir Hellas med i NATO og er demokratiske.

Marshallplanen

1947

Dele ut penger til fattige land. Landene kjøpte ting av USA. USA tjener på både det, og rentene på lånene. I tillegg fikk de venner.

Trumandoktrinen

1947

Ville forsvare alle frie land som ble truet av kommunismen

Berlinblokaden

1948

BRD og DDR og Nato

1949

BRD - Bunderrepublikk Deuchland (Vest) | DDR - Deche demokratiske republikk (Øst) | Nato - North Atlantic Treaty Organization

Atombombe testes ut

1949

Sovjet prøvesprenger en atombombe som var den første kjernefysiske bombe 29. august

Koreakrigen

1950 - 1953

Nord ble okkupert av Sovjet og sør ble okkupert av USA

Stalin dør

1953

Etter ham tok Nikita Khrusjtsjov

Warszavapakten

1955

Som Nato, bare for sovjet og kommunistiske østeuropeiske land.

Suezkrisen

1956

Storbritannia og Sovjet trekker Israelske styrker ut av Egypt. Styrkene var inne der for å ta over Suez kanalen.

Sputnik 1

1957

Første satellitt sendt opp av Sovjet

Berlinmuren

1961

Ble bygget fordi Berlin ble splittet mellom Sovjet, England, USA og Frankrike.

Cubakrisen

1962

USA fant missiler på Cuba som Sovjet hadde plassert der. USA kutter all kontakt med Cuba. (The bay of pigs) Skumleste delen av den kalde krigen

Prøvestansavtalen

1963

Avtale mellom Sovjet, Storbritannia og USA om å ikke teste atomvåpen i verken luft, vann eler ytre rom.

Vietnamkrigen

1964 - 1975

Krig mellom Nord og Sør Vietnam. Frankrike styrte sør og Ho Chin Minh styrte nord. USA blandet seg inn og drepte mange.Krigen startet fordi Nord og Sør hadde forskjellige syn på hvordan Vietnam skulle styres.

SALT avtalen

1972

(Strategic Arms Limitation Talks) Avtale mellom USA og Sovjet begrense utplassering og produksjon av strategiske våpen.

Chile

1973

Ny president i Chile, salvador allende. Nesten kommunistiske, USA går inn.

Helsingforsavtalen

1975

Samarbeidsavtale mellom Norden

SALT 2 avtalen

1979

Sovjet inn i Afganistan

1979

En væpnet konflikt mellom den Afghanske regjering og opprørere som ble kalt for mujahedin. Sovjet inn for å støtte regjeringen.

Solidaritet

1980

Polsk begrep - Politisk parti mot kommunisten

Berlinmuren rives

1989

Berlin blir en by igjen

Sovjet ut av Afghanistan

1989

Ut etter 10 år i krig

Oppløsning

1991

Sovjet brytes opp, Warszawapakten oppløses og den kalde krigen er over

Presidenter og ledere

Harry S. Truman

1945 - 1953

USA

Josef Stalin

1945 - 1953

Sovjet

Dwight D. Eisenhower

1953 - 1961

USA

Nikita Khrustjof

1953 - 1964

Sovjet

John F. Kennedy

1961 - 1963

USA

Lyndon B. Johnson

1963 - 1969

USA

Leonid Bresjnev

1964 - 1982

Sovjet

Richard M. Nixon

1969 - 1974

USA

Gerald Ford

1974 - 1977

USA

Jimmy Carter

1977 - 1981

USA

Ronald Reagan

1981 - 1989

USA

Mange

1982 - 1991

Jurij Andropov 82-84
Konstantin Tsjernenko 84-85
Mikhail Gorbatsjov 85-91

George Bush

1989 - 1993

USA