Second Temple Period

התקופה הפרסית

כיבוש הממלכה הבבלית

539 BC

h4. הרפורמה המנהלית של כורש

חלוקת האימפריה ל-12 סרטפיות
בכל סרטפיה מדינות (פחוות). סה"כ 127 מדינות. בראש כל מדינה עומד פחה
החלוקה לפחוות - גיאוגרפית-דמוגרפית (הפרדה בין אתנוסים)
כל מדינה מחולקת לפלכים או חצאי פלכים

בא"י למעלה מ-10 פחוות, תחת סרטפית עבר הנהר. ביניהן פחוות יהוד, פחוות שומרון, פחוות בני אדום

!{width: 240px; height: 260px;}

h4. התפשטות הפיניקים במישור החוף

הפרסים מיישבים את יורדי הים הפיניקים לאורך מישור החוף כדי להגן על קו החוף מפני היוונים
כתובת שלמונעזר - אשמונעזר מלך צידון חשוב. מהכתובת למדים שהצידונים ישבו לא רק לאורך חופי א"י, אלא קיבלו גם שטחי חקלאות
יומן פסאודו-סקילאכס - ממנו למדים שהפרסים יישבו את הצידונים והצורים לסירוגין, הפרד ומשול

הצהרת כורש

538 BC

במאה ה-19 התגלה גליל כורש ששפך אור על ההצהרה.
ההצהרה ניתנה מתוך אינטרס פרסי לעמים שונים, לא רק ליהודים.
כורש עושה הפרדה מוחלטת של דת ומדינה.
הביטוי בפועל של הצהרת כורש בא לידי ביטוי בעיקר בהיסטוריה היהודית, כי זה העם היהודי שהיה צריך לשוב למולדתו כדי לקיים את הפולחן

שיבת ציון

536 BC

זרובבל (נכדו של יהויכין מלך יהודה) ויהושע בן יהוצדק (הכהן הגדול) מובילים עלייה לא"י במטרה לכונן הנהגה במודל של מלך מבית דוד ולצידו כהן גדול

חנוכת בית שני

516 BC

בניית בית המקדש ארכה 20 שנה מהסיבות הבאות:

האוכלוסיה מפוזרת בפחווה כולה ולא רק בירושלים

השומרונים שנדחו ע"י היהודים, האשימו אותם שמנסים למרוד

עזרא מארגן את העלייה השניה מבבל לא"י

458 BC

h3. פעילותו של עזרא בגולה

הטקסט המקראי הופך להיות נחלת כולם
* טקס קריאת התורה -טקס בהשתתפות כהן, לוי וישראל
* העתקת ספרים והפצתם
* פרשת השבוע - כל הקולקטיב מחובר לאותו טקסט מדי שבוע
* מעבר לכתב אשורי - הכתב העברי הקדום כבר לא בשימוש 200 שנה

תקופת הנביאים תמה, הבנת רצון האל נעשית דרך פירוש הטקסט (תחילתם של הפרושים)

מחליט לעלות כשמבין שאת המצוות הכתובות ניתן לקיים רק בישראל.
בארץ הוא נוכח שהמקדש בקושי מתפקד ויש נישואי תערובת רבים, לכן מטיף ברבים וקובע תקנות, אך דבריו נופלים על אוזניים ערלות

נחמיה עולה לישראל משושן

444 BC

נחמיה הוא שר המשקים של מלך פרס
כאשר הוא רוצה להגיע לא"י, הוא מקבל מהמלך כתב מינוי רשמי להיות הפחה של יהודה
משקם את חומות העיר במשך 52 יום, סוגר את העיר למסחר במהלך השבת.
מה שעזרא ניסה להשיג בדרשותיו, נחמיה משיג מכוח סמכותו

מעמד "הקהל"

443 BC

עזרא ונחמיה מחתימים את העם על אמנה שאלה סעיפיה
* אין נישואי תערובת
* שמירת שבת ושמיטה (זהות הקולקטיב)
* איסוף מיסים למקדש - שליש השקל. המס נאסף מיהודים בכל העולם
* תורנות על אספקת עצים לעבודת המקדש
* הבאת בכורות למקדש - עד אז יכלו להביא לכל כהן. מרגע שיש להביאם למקדש, בית המקדש פועל כל השנה
הוגדרו פרמטרים של זהות יהודית שאינם מחייבים מגורים בא"י
פפירוסי ייב מעידים שיהודי מצרים, בזמן שהיה להם מקדש משלהם, קיבלו הנחיות הלכתיות מהכהן בירושלים.

h3. הרפורמות של נחמיה

 • שינוי פיסי - הקמת החומה
 • שינוי דמוגרפי - כל אדם עשירי צריך לעבור לגור בירושלים
 • שינוי דתי - חוקים המגדירים זהות יהודית
 • שינוי חברתי כלכלי - שמיטת חובות כללית
 • שינוי מעמד ירושלים - מנגנון תפעול המקדש

התקופה ההלניסטית

כיבושי אלכסנדר מוקדון

333 BC

מלחמות הדיאדוכים (היורשים)

323 BC - 301 BC

לאחר מותו של אלכסנדר מוקדון, תלמי וסלבקוס ניצבים מול אנטיגונוס מונופתלמוס, סגנו של מוקדון.
בשלב מסוים סלבקוס מוצא מחסה אצל תלמי
ב-312 - סלבקוס הודף את אנטיגונוס מצפון לצור, מקים מטבעה בצור (ביטוי לריבונות) ומכריז על מניין השטרות שהיה בשימוש בארץ עד התקופה הצלבנית
ב-301 אנטיגונוס נהרג בקרב והממלכה מחולקת לשתי מדינות

 • תלמי - מצרים, א"י, עבר הירדן וקפריסין
 • סלבקוס - מסופוטמיה, סוריה ולבנון

המלחמות הסוריות

301 BC - 200 BC

מלחמות בין בית סלבקוס לבית תלמי
לאחר סיום מלחמת הדיאדוכים, סלבקוס מוסר את א"י לתלמי
בנו של סלבקוס, אנטיוכוס הראשון, רוצה להשיב את השטח לריבונותו ולכן בית סלבקוס יזם שורה של מלחמות נגד בית תלמי
במהלך המאה ה-3 לפנה"ס הגבול נע צפונה ודרומה
בצפון הארץ קמו ערי פוליס רבות, על מנת לבסס נאמנות

h4. אופי השלטון

בית תלמי ריכוזי, לכן עול המסים גבוה יותר
בית סלבקוס ביזורי

הפפירוסים של זנון ותרגום השבעים

259 BC

h4. הפפירוסים של זנון

בימי תלמי פילדלפוס גובה מס מצרי מתעד את גביית המסים בא"י ושולח מכתבים לתלמי. הארכיון נתגלה במאה ה-19.

h4. תרגום השבעים

בימי תלמי ישנה איזופוליטיאה (שוויון פוליס) ליהודי אלכסנדריה. היהודים מקבלים שוויון זכויות מלא למרות שאינם מאמצים את התרבות ההלניסטית.
פילדלפוס מקים ספריה גדולה באלכסנדיה כדי לרכז את כל חוכמת העולם. הוא יוזם את תרגום השבעים של התנ"ך ליוונית.
עם הזמן העם היהודי באלכסנדריה היה מחובר יותר לעולם ההלניסטי.

אנטיוכוס השלישי עולה לשלטון בית סלבקוס

223 BC

שואף לכבוש את מצרים

תלמי בונה את החקרה בירושלים

217 BC

המלחמה הסורית הרביעית - למי נלחם באנטיוכוס במעבר רפיח.
למעשה מוותר מראש על א"י
אנטיוכוס השלישי מתקבל בשמחה בירושלים, כיוון שעול המסים בסלבקוס נמוך יותר, אך הוא מפסיד במערכה וחוזר צפונה
תלמי, בתגובה לתמיכת היהודים באנטיוכוס, בונה את החקרה (המצודה) בירושלים
השפעה הלניסטית בירושלים, היהודים חצויים בשאלת התמיכה בתלמי

המחקר מציע שהחקרה נבנתה בפינה הדרום מזרחית של הר הבית, היכן שישנו תפר בחומה בין סיתות הרודיאני לסיתות הלניסטי (אבנים לא מוחלקות עם סיתות שוליים)

הסלבקים מכריעים את בית תלמי, א"י תחת שלטון אנטיוכוס השלישי

200 BC

אנטיוכוס השלישי כובש את א"י

200 BC

המלחמה הסורית החמישית בפניאון (בניאס)
תלמי מפסיד ואנטיוכוס השלישי מגיע עד מדבר סיני

h3. כתב הזכויות

אנטיוכוס רוצה לזכות בתמיכת היהודים במצרים, לכן נוקט שורה של צעדים:
* אנטיוכוס השלישי נותן ליהודים זכות שיבה ומקצה להם מאוצר הממלכה לצרכי המקדש
* אנטיוכוס מכריז שהחוק היהודי הוא שחל על העם היהודי
* פוטר ממס את צרכי המקדש, פוטר את התושבים ממס ל-3 שנים ומורה על שחרור יהודים מהשבי והשבת רכושם
* אסורה הכניסה למקדש למי שאינו יהודי
* מי שמכניס חיות לא כשרות לירושלים, העובר על האיסור משלם קנס לכהנים

מבחינת היהודים - הגיעו לאחרית הימים

קרב מגנזיה - הרומאים מביסים את הצבא הסלבקי

192 BC

הסכם אפמיאה - כתב הכניעה של אנטיוכוס השלישי

189 BC

בנו הצעיר של אנטיוכוס, אנטיוכוס הרביעי, נלקח לרומא כדי להתחנך שם

אנטיוכוס השלישי מת

187 BC

סלבקוס הרביעי עולה לשלטון תחת חסות הרומאים

שואף להקים צבא גדול ולכבוש את מצרים. באותו זמן מוקמת ממזרח הממלכה הפרתית, והרומאים שמעוניינים בחיץ בינם לבין הפרתים מאפשרים לו להתעצם

סלבקוס מעלה מס לרומאים ורוצה להקים צבא גדול, לכן הוא מכביד את עול המסים. האוכלוסיה מתחמקת מהעלאת מס לכן הוא בוזז מקדשים, ביניהם בית המקדש. זה נתפס כפגיעה באוטונומיה הדתית ובזכויות שנתן אביו

סלבקוס הרביעי מת

175 BC

הרומאים ממנים את אנטיוכוס הרביעי לשליט
אנטיוכוס נערך לכיבוש מצרים.
כדי להשיג מימון מציע למכירה כל תפקיד בממלכה, כולל הכהן הגדול
המכרזים נערכים כל פעם מחדש

הכהן הגדול חוניו בורח למצרים

174 BC

אחיו יאסון מתמנה לכהן גדול

מנלאוס מתמנה לכהן גדול

170 BC

מנלאוס אינו מצאצאי פנחס, לכן אינו לגיטימי
האריסטוקרטיה היהודית מתרחקת מההלכה

כיבוש מצרים וגזירות הדת של אנטיוכוס הרביעי

169 BC - 168 BC

שמועות מגיעות לירושלים שאנטיוכוס נפל בקרב והיהודים חוגגים
הרומאים כופים עליו לעזוב את מצרים
כשחוזר לא"י נוקם ביהודים - מבצע טבח בירושלים, הופך את בית המקדש למקדש לאל זאוס, מוציא גזרות דת שאוסרות על קיום מצוות היהדות
החסידים - ברחבי הארץ, מחוץ לירושלים, קבוצות של יהודים שמתחבאים ומנסים לשמור על יהדותם

מרד החשמונאים

167 BC - 161 BC

החשמונאים, בהנהגת יהודה המכבי, נלחמים כנגד גזירות הדת של אנטיוכוס הרביעי במטרה לחדש את הפולחן בבית המקדש

קרב בית חורון

166 BC

כוח בפיקודו של המצביא סירון עולה במעלה בית חורון ההררי והצר. יהודה המכבי אורב ומביס אותו

קרב מעלה לבונה

166 BC

אפולוניוס, מושל סבסטיה , שולח כוח להילחם ביהודה המכבי בהרי גופנה, בדרך בין ירושלים לשומרון.
יהודה המכבי אורב לאחר הטיפוס הקשה במעלה לבונה ומביס את חייליו

קרב אמאוס

165 BC

הסלבקים שולחים 3 גנרלים - תלמי מיקנור וגורגיאס
הכוחות הסלבקים חונים באמאוס (איזור לטרון). המכבים במיצפה.
הסלבקים מתכננים לשלוח גדוד קומנדו לעורף מחנה יהודה בלילה כדי שעם שחר יהדפו אותו לעבר הצבא באמאוס.
ליהודה יש מודיעין ועורך פשיטה על הצבא באמאוס עם שחר. הסלבקים בורחים למישור החוף

קרב בית צור

164 BC

ליזיאס, סגנו של אנטיוכוס, מפקד על הכוח.
מחליטים לתקוף מדרום. בדומה לקרב מעלה לבונה, יהודה ממתין בהר חלחול ומביס את ליזיאס

טיהור המקדש וקרבות הישע

164 BC

המכבים מסלקים את הסלבקים מירושלים ומטהרים את המקדש.
יהודה יוצא לקרבות כנגד הנוכרים באיזורים שונים בארץ

קרב בית זכריה

163 BC

אלעזר מת בקרב, המכבים נוחלים תבוסה
הסלבקים חוזרים לירושלים, אך המקדש ממשיך לתפקד כרגיל

יונתן מתמנה לכהן גדול

162 BC

לאחר מותו של מתתיהו

קרב בית שלם

162 BC

יהודה המכבי מנצח את ניקנור שמגיע בראש כוח שיטור מקומי

יהודה המכבי נהרג בקרב אלעשה

161 BC

בקכידס בראש צבא גדול מביס את יהודה המכבי
יהודה המכבי נהרג

קרב חדשה

161 BC

קרב נוסף בו יהודה המכבי מנצח

התקופה ההלניסטית - מדינת החשמונאים

המדינה החשמונאית

161 BC - 63 BC

על רקע היחלשות הסלבקים מתקיימות שלוש מדינות עצמאיות זו לצד זו - היטורים בצפון, החשמונאים במרכז והנבטים בדרום

יונתן ממונה רשמית לאתנארך (שליט העם)

152 BC

יונתן הפך עם הזמן לשליט צבאי מדיני.
הסלבקים אשררו את מעמדו כאתנארך (ראש האתנוס)

הבן של סלבקוס והבן של אנטיוכוס רוצים למשוך את השליטים המקומיים לצידם ויונתן צריך לבחור צד.
כל צד מציע ליונתן להגדיל את תחום שליטתו שהתבסס על גבולות פחוות יהד
תחום ההשפעה שלו גדל והוא מתמרץ יהודים להתיישב בשטחים שנוספו

שמעון ממונה למושל פרליה- מחוז מישור החוף

145 BC

הסלבקים מציעים ליונתן למנות את שמעון למושל על מישור החוף מראש הנקרה ועד אל-עריש
מתחילה התקופה של "יהודה הימית"
יהודים יושבים ביפו

יונתן נרצח בידי טריפון, שמעון מושל יהודה

142 BC

טריפון, שר צבא סלבקי, מחליף נאמנות ומזמין את יונתן לעכו והורג אותו.
שמעון מחליף אותו, הורס את החקרה ומסלק את הסלבקים.
מתחילה שושלת בית חשמונאי
יוחנן הורקנוס מקבל חינוך של יורש עצר וסופג את התרבות היוונית

תלמי בן חבובו מרעיל את שמעון, יוחנן הורקנוס מקבל את השלטון

135 BC

חתנו של שמעון, תלמי בן חבובו, רוצה לזכות בשלטון לכן מזמין אותו לארמונו ביריחו ומרעיל אותו.
יוחנן הורקנוס מתעשת ומחסל את תלמי בטרם זה קושר קשר עם הסלבקים

יוחנן הורקנוס יוצא למלחמות נגד הסלבקים ומרחיב את המדינה החשמונאית
הוא מיישב את היהודים באיזורים עליהם השתלט ומגייר בכפייה את האדומים בדרום הר חברון

שולט במשך 31 שנים
יש לו קשרים עם הרומאים והפיניקים. אך זו עדיין מדינת חסות של הסלבקים

יוחנן הורקנוס מת, בנו יהודה אריסטובולוס עולה לשלטון

104 BC

כובש את הגליל העליון ומנסה לגייר את היטורים, אך עם פחות הצלחה מגיור האדומים.

יהודה אריסטובולוס מת, אלכסנדר ינאי עולה לשלטון

103 BC

ייתכן ואלכסנדר ינאי רצח את אביו כדי לתפוס את השלטון.
הוא משתלט על עזה ומאוחר יותר על הגולן כדי לחסום את הגישה של שיירות הבשמים הנבטיות לים ולגבות מהן מס

מעשיו הכעיסו את הרומאים כיוון שהסחורות התייקרו.

שלומציון יורשת את אלכסנדר ינאי

76 BC

בנה הורקנוס מתמנה לכהן גדול
שלומציון לא יוצאת למלחמות. יש פריחה כלכלית.

מלחמת האחים

67 BC - 63 BC

לאחר מותה של שלומציון, בניה הורקנוס ואריסטובולוס מנהלים מאבק על המלוכה
הורקנוס מכהן כבר 9 שנים ככהן גדול, אריסטובולוס מפולפל ואמביציוזי יותר

במלחמה בין האחים יש אלפי הרוגים. המאבק התנהל גם בין תומכיהם מקרב האוכלוסייה הכללית

הורקנוס קושר קשר עם הנבטים, וממנה את אנטיפטר, שגויר ע"י יוחנן הורקנוס, לסגנו.

האחים פונים לפרו קונסול פומפיוס, הנציב הרומי באנטיוכיה כדי שיתערב

התקופה הרומית

פומפיוס כובש את א"י

63 BC

עם בואו לירושלים נכנס לבית המקדש ומשסף את הפרוכת
הורקנוס ממשיך בתפקידו ככהן גדול
פומפיוס ממנה את אנטיפטר לפקיד הממונה על ירושלים

הסדרי פומפיוס:
ערי הפוליס (אשקלון, עזה, אשדוד וכד') מוצאות מחוץ לשליטה יהודית
קנטוניזציה - א"י מחולקת לגליל, יהודה ועבר הירדן
פומפיוס מקים את הדקפוליס - ברית של 10 ערי פוליס

הסדרי גביניוס

55 BC

גביניוס מחלק את קנטון ירושלים ל-3, וביהודה אין כבר שלטון מרכזי יחיד
סה"כ 5 סנהדריות - בגליל, בעבר הירדן, ו-3 ביהודה

שלטון יוליוס קיסר ברומא

47 BC - 44 BC

הניצנים להתפוררות הרפובליקה נזרעים

הפרתים כובשים את ישראל

40 BC

הפרתים מנצלים את המאבקים באימפריה הרומית ומשתלטים על ישראל.
הורדוס, בנו של אנטיפטר, מושל הגליל, בורח אל אחיו פצאל, מושל ירושלים.
לאחר מכן שניהם בורחים מהפרתים למדבר יהודה ובקרב הרודיון הורדוס כמעט נהרג

בינתיים לאריסטובולוס שהוגלה לרומא נולד בן, ממתיהו אנטיגונוס. הוא מנצל את המצב כדי להגיע לא"י והפרתים ממנים אותו למלך ולכהן גדול. שוב שליט משושלת חשמונאי.

שלטון הורדוס

37 BC - 4 BC

הורדוס משכנע את הרומאים לשלוח צבא ולכבוש את א"י. הוא ממונה למלך יהודה.

הורג את ממתיהו אנטיגונוס ומתחתן עם חשמונאית כדי לזכות בלגיטימציה.
בונה את האנטוניה לכבודו של המושל הרומי מרקוס אנטוניוס
לאחר ששחט את הכהנים בירושלים, פונה לקהילות יהודיות בעולם ומזמין אותן לירושלים, וכך גם יכול למנות כהן גדול

בונה את מצדה ליום סגריר

עם מותו מחלק את הארץ בין בניו:
* ארכילאוס ביהודה, שומרון ומישור החוף
* הורדוס אנטיפס בגליל ועבר הירדן
* פיליפוס בגולן, חורן, טרכון ובשן

קרב אקטיום, הורדוס ידיד העם הרומאי

31 BC

אנטוניוס, שליט המזרח, מובס ע"י אוקטבינוס, שליט המערב בקרב אקטיום
הורדוס שלא השתתף בלחימה לצד אנטוניוס זוכה לתואר ידיד העם הרומאי
מתלווה לכך פטור מלא ממסים, וזה מוביל לתנופת בנייה מצדו, גם מחוץ לא"י. הוא גם מסייע בכספו לאוכלוסיה בשעת מצוקה

אוקטבינוס במעמד אלוהי (אוגוסטוס)

27 BC

אוקטביינוס מכניע את כל אויביו מבפנים ומבחוץ
הורדוס אחד האנשים המקורבים לאוקטבינוס שמעניק לו שטחים. ממלכתו של הורדוס גדולה ממלכת החשמונאים בשיאה

הורדוס מאבד את זה....

13 BC

הורדוס חולה והפרנויה מתחילה להשתלט עליו.
הוא הורג את בנו אריסטובולוס שהיה הכהן הגדול

הפולמוס של וארוס

4 BC

מתחילות התקוממויות נגד השלטון והרומאים שולחים את וארוס בראש הליגיון כדי לדכא את המרד באכזריות. הגליל, ובמיוחד ציפורי, נפגעים קשה

ארכילאוס מולך בירושלים

4 BC - 6 AC

פרובינקיית יודאיה

6 AC

הרומאים מגלים את ארכילאוס ומקימים את פרובינקיית יודאיה

תקופת הנציבות הראשונה באימפריה הקיסרית

6 AC - 41 AC

מאופיינת בנציבים ממעמד הפרשים שדואגים רק להתעשרותם.

h3. שלושה מעגלי הסלמה שיימשכו גם לתקופת הנציבות השניה

h4. יהודים רומאים

 • פונטיוס פילטוס לוקח כסף מבית המקדש לצורך בניית אמת מים לירושלים
 • חיילים מהליגיון ה-10 צועדים בהר הבית לעבר האנטוניה עם נס בדמות חזיר
 • חיכוך בין חיילים לאוכלוסייה בהר הבית
 • אלפי הרוגים בהר הבית בעקבות אירועי הסלמה

לאור זאת הרומאים מחליטים ב-41 למנות את אגריפס הראשון, נכדו של הורדוס, למלך

h4. יהודים-יהודים

מאבקים בין הפרושים, הצדוקים והאיסיים.
הפרושים דוגלים בשיתוף הכלל בטקסי הדת
הצדוקים שמרנים יותר.
בתקופת הנציבות הצדוקים משתפים פעולה עם הרומאים, בעוד הפרושים נאבקים בהם
המצב המוסרי הולך ומתדרדר

h4. יהודים-פגאנים

המיעוט הפגאני קובע עבור כלל האוכלוסיה
היהודים בערים המעורבות נדרשים להשתתף בטקסי הפולחן לקיסר

שלטון אגריפס הראשון

41 AC - 44 AC

תקופת הנציבים השניה

44 AC - 66 AC

המרד הגדול

66 AC - 73 AC

הנציב גסיוס פלורוס מאבד שליטה על השטח
מזעיק את קסטיוס גאלוס, הנציב באנטיוכיה, בראש לגיון
מסתבך בגליל ונקלע למארב במעלה בית חורון

ב-67 מגיע אספסיאנוס בראש 3 לגיונות
לאחר כחצי שנה הצליח לכבוש את הגליל כולו

ב-69 טיטוס מחליף את אספסיאנוס
ב-70 ירושלים נחרבת

בין 70-73, הרומאים מכניעים את כיסי ההתנגדות האחרונים - מכוור, מצדה, הרודיון וכד'.

חורבן בית שני

70 AC

נפילת מצדה ודיכוי המרד

73 AC

יש המאחרים זאת ל- 74 לספירה