Dinh Hai Plastic

Đình Hải Plastic là đơn vị chuyên cung cấp các loại thùng nhựa IBC Tank 1000 lít, bồn nhựa, hóa chất slicon, IBC Tank, tank nhựa,...

Dinh Hai Plastic

Events

May 4, 2022 - May 1, 2122

September 12, 2022 - September 6, 2114