Reges

Kráľovstvo Nemecke

Otto IV. Welfský

1198 - 1218

Fridrich II.

1212 - 1250

Henrich VII.

1220 - 1234

spolukráľ

Konrád IV.

1237 - 1250

spolukráľ

Henrich Raspe

1246 - 1247

protikráľ

Viliam Holandský

1247 - 1250

protikráľ

Regnum Castellae

Kastílske kráľovstvo; dnes v Španielsku

Alfonso VIII

8/31/1158 - 10/6/1214

Henry I

10/6/1214 - 6/6/1217

Berengaria

6/6/1217 - 08/30/1217

Ferrandus

8/30/1217 - 5/30/1252

Ferdinand III.

Alfonso X

5/30/1252 - 4/4/1284

Regnum Toleti

Regnum Legionis

Ferrandus

1230 - 1252

Regnum Galletiae

Ferrandus

1230 - 1252

Regnum Portugalliae

Regnum Navarrae

Sancho VI.

1150 - 1194

Sancho VII.

1194 - 1234

Theobald I.

1234 - 1253

Theobald II.

1253 - 1270

Jindřich I.

1270 - 1274

Johana I.

1274 - 1305

Regnum Hungariae

Regnum Dalmatiae

Regnum Croatiae

Tomislav I. Chorvatský

925 - 03/11/928

kráľovstvo

925 - 1102

samostatné kráľovstvo, potom v personálnej únii s Uhorskom

Trpimir II.

3/11/928 - 935

Krešimir I. Starý

935 - 945

Miroslav

945 - 949

Mihajlo Krešimir II.

949 - 969

Jelena Zadarská

969 - 11/8/975

Stjepan Držislav

969 - 997

Krešimir III.

997 - 1030

Svetoslav Suronja

997 - 1000

Regnum Ramae

Regnum Seruiae

Regnum Gallitiae

Regnum Lodomeriae

Regnum Cumaniae

Regnum Bulgariae

Regnum Poloniae