Història Contemporània Espanyola

Èpoques

Restauracio (1874-1923)

12/1874 - 1923

Dictadura de Primo de Rivera

1923 - 1930

Directori Militar (1923-1925)

1923 - 1925

Directori Civil (1925-1930)

1925 - 1930

II Republica

1931 - 1936

Govern Provisional (1931)

1931

Bienni Progressista (1931-1933)

1931 - 1933

Bienni Conservador (1933-1936)

1933 - 1936

Guerra Civil

1936 - 1939

Dictadura Franquista

1939 - 1975

Traansicio Democratica

1975 - 1998

Govern

Cánovas

1875 - 1881

Sagasta

1881 - 1883

Cánovas

1884 - 1885

Sagasta

1885 - 1890

Canovas

1890 - 1892

Sagasta

1892 - 1895

Cánovas

1895 - 1897

Sagasta

1897 - 1899

Assassinat de Cánovas

1897

Silvela

1899 - 1902

Conservadors

1902 - 1905

Liberals

1905 - 1907

Maura

1907 - 1909

Canalejas

1910 - 1912

Assassinat Canalejas (1912)

1912

Inestabilitat politica (1912-1923)

1912 - 1923

Primo de Rivera (1923-1930)

1923 - 1930

Azaña

1931 - 1933

Lerroux

1933 - 1935

Front Popular

1936

Arias Navarro

1976

Adolfo Suárez (juliol 1976)

1976 - 1981

Calvo Sotelo (1981) (UCD)

1981

Hegemonia Socialista de Felipe González (1982-1996)

1982 - 1996

Fets (Espanya)

Restauracio monarquia borbonica (1874)

1874

Conflictes a Cuba

1874 - 1898

Constitució de 1876

1876

Pau de Zanjon (1878)(Cuba)

1878

FUNDACIO PSOE (1879)

1879

Mort Alfons XII (1885)

1885

Pacte del Pardo (1885)

1885

Ingrés de Espanya en la CEE (1886)

1886

FUNDACIÓ UGT (1888)

1888

Pau de Paris (1898)

1898

Crisi del civilisme (1902-1907)

1902 - 1907

Llei de Juridisticcions (1906)

1906

Crisi del Pacte del Pardo (1907-1912)

1907 - 1912

Crisi Multiple de 1917 (1912-1918)

1912 - 1917

Vaga general (1917)

1917

Tancament de les Corts (1917)

1917

Juntes de Defensa (1917)

1917

Descomposició del sistema (1918-1923)

1918 - 1923

Desastre de Annual (1921)

1921

Cop d'Estat de Primo de Rivera (1923)

1923

Resolució del problema del Marroc (1925)

1925

Dimissió Primo de Rivera (1930)

1930

Pacte de Sant Sebastià (1930)

1930

Proclamació II república (1931)

1931

Exili Alfons XIII (1931)

1931

Constitució de 1931

1931

Cop d'Estat de Sanjurjo contra la republica (1932)

1932

Fet de Casas Viejas (1933)

1933

Revolució Octubre de 1934

1934

Afer de l'Straperlo (1935)

1935

Cop d'Estat (juliol 1936)

1936

Trasllat govern a València (novembre 1936)

1936

Bombardeig Guernica (abril 1937)

1937

Batalla de Belchite i Brunete (1937)

1937

Batalles Jarama i Guadalajara (febrer-març 1937)

1937

Batalla de l'Ebre (juliol-nov 1938)

1938

Fi guerra civil (abril 1939)

1939

Fase totalitaria (1939-1959)

1939 - 1959

Ocupació franquista de Madrid (1939 març)

1939

Ley de Responsabilidades Politicas (1939)

1939

Autarquia (1939-1950)

1939 - 1950

Ley de Represion de la MAsoneria y el Comunismo (1940)

1940

Creació del INI (1941)

1941

División Azul (1941-1943)

1941 - 1943

Reunió de les corts (1943)

1943

Fuero de los Españoles (1945)

1945

Aillament internacional (1945-1950)

1945 - 1950

Ley de Suceción (1947)

1947

Abolició estat de guerra (1948)

1948

Prèstec americà (1949)

1949

Fi aillament 1950

1950

Pacte de Madrid (1953)

1953

Supressió Cartilla de racionament (1952)

1953

Admissió a la ONU (1955)

1955

Movimiento Nacional (1958)

1958

Ley Fundamental de Principios del Movimiento Nacional (1958)

1958

Pla d'Estabilització (1959)

1959

Fase Tecnocràtica (1959-1969)

1959 - 1969

Col·loqui de Munich (1962)

1962

Creació Comicions Obreres (1962)

1962

Tribunal de Ordre Public (TOP) (1963)

1963

Milagro Español (1963-1973)

1963 - 1973

Ley Organica del Estado (1966)

1966

Ley de Prensa (1966)

1966

Ley de Libertad Religiosa (1967)

1967

Fase de Descomposició del Règim (1969-1975)

1969 - 1975

Joan Carles nomenat successor de Franco (1969)

1969

Ley General de Educación (1970)

1970

Enduriment del règim (1973-1975)

1973 - 1975

Crisi del petroli del 1973

1973

Mort de Franco (20 de novembre de 1975)

1975

REFERENDUM REFORMA POLITICA (decembre 1976)

1976

Pactes de la Moncloa (octubre de 1977)

1977

Victoria UCD Suárez

1977

Eleccions lliures ( Juny 1977)

1977

CONSTITUCIÓ DE 1978

1978

Atacs terroristes (1979-1982)

1979 - 1982

Organització en comunitats autonomes (1980)

1980

Dimissió Suárez (1981)

1981

Intent de cop d'Estat (23 febrer 1981)

1981

Fets (Catalunya)

Valenti Almirall (1875-1904)

1875 - 1904

Diari Català (1879)

1879

Centre Català (1882)

1882

Memorial de Greuges (1885)

1885

Lo Catalanisme (1886)

1886

Lliga de Catalunya (1887)

1887

Unió Catalanista ( 1891)

1891

BASES DE MANRESA (1892)

1892

Bombes al Liceu i atemptat del carrer dels Canvis Nous(1893)

1893

Missatge al rei dels Hel·lens (1897)

1897

Tancament de Caixes (1899)

1899

Incidents del Cu-Cut! (1905)

1905

Solidaritat Catalana (1906)

1906

Prat de la Riba, La nacionalitat Catalana (1906)

1906

Setmana Tràgica (1909)

1909

Descomposició Solidaritat (1909)

1909

Mancomunitat de Catalunya (1914)

1914 - 1923

Macià proclama la republica catalana (1931)

1931

Aprovació Estatut de Núria (1932)

1932

Generalitat de Catalunya

1932 - 1934

Companys proclama l'Estat Català (1934)

1934

Supressió Estatut i Generalitat (1934)

1934

Fets de Maig de 1937

1937

Ofensiva total contra Cat. (1938 desembre)

1938

Afusellament de Companys (1940)

1940

Fets del Palau (1960)

1960

Assemblea de Catalunya (1971)

1971

Diversificació industrial (1975)

1975

Recuperació de la Generalitat (1977)

1977

Desembre de 1979- Ratificació de l'Estatut d'Autonomia

1979

Primeres eleccions al parlament de Catalunya (1980)

1980