Franquisme i Transició

Etapes

Crisi antic règim i formación d'estar liberal

1808 - 1874

Primera Etapa del Franquisme

4/1/1939 - 1958

Segona Etapa Franquista

1958 - 1973

Crisi Final

1973 - 1975

Transició

1975 - 1986

Fets

Llei de Responsabilitats Polítiques

5/1939

Fuero de los españoles

1945

Fi racionament

5/1952

Acords del 53

1953

Entrada a la ONU

1955

Inici ETA

1959

Pla d'estabilització

1959

Comisions Obreres (CCOO)

1960

Ley Oragánica del Estado

1967

Ley Ordinaria de Educación

1970

Assemblea de Catalunya

1971

Mor Carrero Blanco

12/20/1973

Mort Franco

1975

Llei Reforma Política

1977

Constitució espanyola

1978

Estatut de Catalunya

1979

Eleccions de Catalunya

3/1980

23-F

2/23/1981

Entrada a la UE

1985