El franquisme

Main

Primera etapa del franquisme (1939-1958)

1939 - 1958

Ley de Responsabilidades Políticas

02/09/1939

Ley General de Educación

1943

Fuero de los Españoles

1945

Final del recionament

1952

Pactes bilaterals amb EUA

1953 - 1955

Espanya ingresa a l'ONU

1955

Creació d'ETA

1958

Segona etapa del franquisme (1959-1973)

1958 - 1973

Pla Nacional d'Estabilització Econòmica

1959

Creció de les CCOO

1960

Ley Orgànica del Estado

1967

Execució de Puig Antich

03/02/1970

Creació de l'Assamblea de Catalunya

11/07/1971

Crisi final(1973-1975)

1973 - 1976

Mort de Carrero Blanco

12/20/1973

Mort de Franco

11/20/1975

Transcició (1976-1986)

1976 - 1986

Lley per la Reforma Política

11/18/1976

Primeres eleccions democràtiques

1977

Aprovació de la Constitució

1978

Aprovació de l'Estatut de Catalunya

1979

Eleccions al parlament de Catalunya

1980

Cop militar 23-F

02/23/1981

PSOE guanya les eleccions

1982

Ingrés d'Espanya a la UE

01/11/1986