Maatschappij

- België - Europese Unie - De Wereld - Internationale Organisaties

Belgie

Cijnskiesrecht

1830 - 1893

Invoering evenredigheidsstelsel voor verkiezingen

1900 - 1901

Enkelvoudig stemrecht voor mannen

1921 - 1922

stemrecht voor vrouwen

1947 - 1948

Verkiezingen: eerste deelname voor vrouwen

1949 - 1950

Leeftijd om te stemmen wordt 18 jaar

1969 - 1970

EU-burgers kunnen deelnemen aan de Europese verkiezingen

1994 - 1995

Mensen deelnemen gemeenteraadsverkiezingen

2000 - 2001

Gemeente- en provincieraad verkiezingen

2006 - 2007

Gewestelijke en provincieraadverkiezingen

2009 - 2010

Federale verkiezingen

2010 - 2011

Gemeente en provincieraad verkiezingen

2012 - 2013

Europese Unie

Belgie, Nederland en Luxemburg vormen samen de Benelux en vormen een douane unie

1948 - 1949

De Raad van Europa wordt opgericht + het Europees hof voor rechten van de mens

1949 - 1950

Ondertekening van Belgie, Nederland, Frankrijk, Luxemburg en West-Duitsland

1951 - 1952

Belgie, Duitsland, Frankrijk, Italie, Luxemburg en Nederland treden tot EU

1957 - 1958

Verdrag van Rome

1957 - 1958

Denemarken, Ierland en UK treden toe tot de Europese Unie

1973 - 1974

Toetreding van Spanje en Portugal tot de Europese Unie

1986 - 1987

Toetreding van Griekenland tot de Europese Unie

1986 - 1987

EG verandert in E.U. (verdrag van Maastricht)

1991 - 1998

Toetreding van Oostenrijk, Zweden en Finland tot de Europese Unie

1995 - 1996

Invoering van de Euro

1999 - 2000

Invoering van biljetten en munten van de Euro

2001 - 2002

Hongarije, Letland, Litouwen, Malta en Polen

2004 - 2005

Toetreding van Tjechie, Slowakije, Slovenie, Cyprus, Estland

2004 - 2005

Roemenie en Bulgarije treden toe tot de EU

2007 - 2008

De Wereld

De Franse revolutie

1789 - 1790

Werledoorglog I 1914 - 1918

1914 - 1918

Wereldoorlog II 1939 - 1945

1939 - 1945

Koude Oorlog

1945 - 1946

Grondwet Japan

1947 - 1978

De Iraanse revolutie

1979 - 1980

Staatsgreep op Mali

2012 - 2013

Internationale Organisaties

Opstarting van de Verenigde Naties = UNO

1945 - 1946

Goedkeuring van de Universele verklaring van de Rechten van de Mens

1948 - 1949

Oprichting van Amnesty International

1961 - 1962

Oprichting Amnesty International Belgium

1973 - 1974

Komst van een Vlaamse tak van Amnesty International

1978 - 1979

Amnesty International telt ruim 2,8 miljoen leden

2010 - 2011