De vroege Keizertijd t/m Late Oudheid (vanaf 27 v. Chr.)

Cultureel

Romeinen nemen Grieks onderwijssysteem over

200 bc - 100 bc

Strengere regels voor geloofscultus door senaat

186 bc

Vergilius

70 bc - 19 bc

Horatius

65 bc - 8 bc

Livius

59 bc - 17 ac

Eerste stenen amfitheater in Rome

29 bc

Paulus verkondigt boodschappen van Jezus

36 ac - 56 ac

Tacitus

55 ac - 120 ac

Grote brand in Rome

64 ac

Petrus en Paulus terecht gesteld

65 ac

Belangrijke literaire productie in de Griekse taal

70 ac - 230 ac

Ptolemaeus

125 ac - 175 ac

Galenus

129 ac - 199 ac

Centra van christelijke geleerdheid

200 ac

Opkomst Latijnse Christelijke literatuur in Noord-Afrika

200 ac

Politiek

Massilia gesticht

600 bc

Egypte ingelijfd bij Romeinse Rijk

30 bc

Octavianus enige machthebber

30 bc

Augustus wordt censor

28 bc

Octavianus geeft rechten en wetten terug

28 bc

Periode van het Principaat

27 bc - 284 ac

Octavianus geeft bevoegdheden aan senaat en volksvergadering

27 bc

Augustus voor het leven benoemd tot volkstribuun

23 bc

Augustus krijgt permanent belangrijkste taken van consul

19 bc

Invloed keizer voor belangrijke functies geformaliseerd

5 ac

Ambt praefectus urbi ingesteld (burgemeester)

6 ac

Vroege Keizertijd na Augustus

14 ac - 193 ac

Claudius neemt Gallische edelen op in senaat

47 ac

Joodse opstanden

66 ac - 136 ac

Soldij verhoogd door Domitianus

83 ac

Ontstaan verschillende gerechtshoven

149 ac

Oorlog Romeinen - Parthen

161 ac - 166 ac

Grensoorlogen in het oosten

161 ac - 166 ac

Grensoorlogen aan de Donau

165 ac - 180 ac

Germaanse aanvallen

165 ac - 180 ac

Germanen dringen Italië binnen

170 ac

De Severi

193 ac - 211 ac

Grootste omvang Romeinse Rijk

200 ac

Perzen verslaan Parthen

226 ac

Soldatenkeizers

235 ac - 284 ac

Oorlogen tegen Germaanse stammen

235 - 282

Goten beginnen aanvallen tegen Romeinse Rijk

238 ac

Oorlogen Romeinen vs. Perzen

240 ac - 283 ac

Massale invasies vanuit het westen

253 ac - 282 ac

Grote invasie van Gallië

275 ac - 276 ac

Oorlogen Romeinen vs. Perzen

336 ac - 364 ac

Visigoten trekken Balkan binnen

376 ac

Romeinse troepen trekken weg uit Brittannië

409 ac

Vandalen veroveren Noord-Afrika

429 ac - 439 ac

Vandalen plunderen Rome

455 ac

Einde Romeinse keizerschap is West-Romeinse Rijk

476 ac

Ostrogoten vallen Italië binnen

493 ac

Einde Oost-Romeinse Rijk

1453 ac

Sociaal/economisch

Periode van onrust in oostelijke (Griekstalige) rijk

200 bc - 0 bc

Periode van vrede en welvaart

30 bc - 230 ac

Pensioenskas voor militairen gesticht

6 ac

Alle vrije rijksinwoners krijgen Romeins burgerrecht

212 ac

Christenvervolgingen

250 ac - 311 ac

Opkomst heremieten, asceten en kloosterlingen

300 ac - 400 ac

Edict over maximale prijzen

301 ac

Mensen bekeren massaal tot het Christendom

312 ac

Mensen bekeren massaal tot Christendom

312 ac

Constantijn bouwt Constantinopel

324 ac - 330 ac

Concilie in Nicaea

324 ac

Volksverhuizing

350 ac - 400 ac

Alle heidense culten verboden en tempels gesloten

391 ac

Filosofische scholen in Athene gesloten

529 ac