Midtøstens historie

Muhammed

Muhammed født

570

Muhammed får åpenbaring

610

Abu Talib og Kahdija dør

619

Utvandringen til Yathrib (Medina)

622

Slaget ved grøfta

627

Muhammed angriper og overtar Mekka

630

Muhammed dør

632

Kalifatet

Abu Bakr

632 - 634

Førte de "frafalne" stammene tilbake til islam (ridda-krigen)

Umar

634 - 644

Ekspanderte riket
Begynte å skrive ned koranen
Drept av slave

Utman

644 - 656

Umayya-familien kom inn
Fullførte nedskrivingen av koranen
Drept i et opprør i Medina i 656

Ali ibn Ali

656 - 661

Utropt til kalif av opprørene som drepte Utman
Valgte Kufa i Irak til rikets hovedstad
Drept av en fra kharijiya

Opprør, slaget ved siffin i Irak

657

Guvenøren i Syria, Mu'awiya, gjør opprør
Under oppgjøret festa han blad fra koranen på sydspissene for å vise at han ville forhandle, Ali godtok dette og krigen stoppa.
Dette førte til at kharijiya oppstod

Umayyadene

661 - 750

Favoriserte arabere ved å la de få lavere skatt enn andre
Damaskus ble hovedstad
Ekspanderte riket

Abu Muslims opprør

748 - 750

Abu Muslim drepte kalifen og alle medlemmer av umayya-familien han kunne finne, bortsett fra en prins som klarte å flykte til Spania
Abu Muslim var perser og kunne derfor ikke bli kalif selv, så han handla på vegne av Abu al-Abbas, en etterkommer av en av profetens onkler

Abbasidene

750 - 1258

Bagdad hovedstad
Endte da mongolene raserte Bagdad og drepte kalifen i 1258

Gullalder

750 - 950

"Abbasidekalifatet" i Kairo

1261 - 1517

Etter at Hülegü Khan hadde drept den siste kalifen i 1258, innførte mamelukksultanen Baybars en person som sa han stamma fra abbasidene, som ny kalif i kalif Kairo.

Kalifen var den ottomanske sultanen

1517 - 1924

Sharif Husayn utropte seg selv til kalif

1924 - 1931

Egypt

Fatamidene i Egypt

969 - 1169

Kairo ferdigbygd

973

Ayyubidene

1171 - 1241

Saladdin tokk over riket i 1169 etter fatamidene, innførte sunniislam

Mamlukkene

1250 - 1517

Egypt under ottomanerne

1517 - 1798

Napoleon okkuperer Egypt

1798 - 1801

Muhammed Ali dynastiet

1801 - 1952

Egypt var fortsatt formelt underlagt Det Ottomanske Riket
Muhammed Ali innførte allmenn verneplikt
Muhammed Ali avskaffa mamelukkene og fjerna mye av makten til de lærde
Etterkommerne til Muhammed Ali lånte masse penger fra Europa og satte landet i en alvorlig gjeldskrise, dette førte til at de europeiske maktene fikk masse makt over landet.
Fra 1882 av var khediven (guvenøren) kun en britisk nikkedukke

Suez-kanalen ferdigbygd

1869

Ble solgt til britene i 1857

Britisk okkupasjon av Egypt

1882 - 1952

Frie Egypt

1952 - 2013

Nasser president fra 1956-1970.
Han satsa stort på utdanning og fikk analfabetismen kraftig ned.
Men økonomien gikk det dårlig med

Gamal Abdel Nasser nasjonaliserer Suez-kanalen

1956

Suezkrisen

1956

Storbritannia og Frankrike anså sine økonomiske interesser trua av at Nasser tokk over Suez-kanalen, så de fikk med seg Israel til et angrep på Sinaihalvøya.Etter press fra USA og Sovjetunionen trakk Frankrike og Storbritannia tilbake sine styrker.

Mongolerne

Turkestan og Khurasan invardert

1220

De største byene jevna med jorden

Bagdad jevna med jorden og kalifen drept av Hülegü Khan

1258

Temür Lenks Rike

1370 - 1405

Mongolriket 1460

1459 - 1460

Det Ottomanske Riket

Det Ottomanske Riket

1300 - 1918

Temür slo ottomanerne og tok sultanen til fange

1402

Mehmed Erobreren erobrer Konstantinopel

1453

Selim erobrer Syria

1516

Selim erobrer Egypt

1517

Ungtyrkerne (CUP) tar makten

1908

Enver Pasha allierer seg med Tyskland mot Russland

1914

Arameisk folkemord

1915

Israel og Palestina

Jerusalem eid av korsfarere

1099 - 1187

Balourerklæringen

1917

Skrevet av den engelske utenriksministeren
Sa at Storbritannias regjering støtter opprettelsen av et hjemland for jødene i Palestina.
Sa også at ikke-jødene som allerede bodde der ikke skulle miste noen av sine sivile og religiøse rettigheter

Storbritania okkuperer Jerusalem

1917

Av general Edmund Allenby
og hele Palestina kommer under britisk styre

Storbritania styrer Palestina som Mandat

1922 - 1948

Staten Israel oppretta

1948

nabostatene går umiddelbart til krig, men Israel vinner og får utvidet sitt territorium

Syria og Libanon

Arabiske oppgjør tar Damaskus

1918

Amir Faysal, sønn av Husayn, setter med en gang opp et styre og administrasjon

Syria erklærer seg som selvstendig nasjon

1920

Med Amir Faysal som konge

Syria og Libanon som Franske mandater

1920 - 1943

Libanon skillt ut fra Syria

1920

Frankrike tar Syria som Mandat

1920

Amir Faysal drar i eksil

Andre riker

Qaramitaene

870 - 1200

diverse opprørsgrupper
Stjal den svarte steinen i Ka'aben
Var sjiaer

Hamdanidene

890 - 1004

Fatamidene

909 - 1171

Var syversjiaer som mente at den syvende imamen Ismail hadde fått etterkommere
Ble ledet av Ubayd Allah, som hevdet at han stamma fra den syvende imamen Ismail
Ubayd Allah gjorde seg selv til kalif i 909

Buyidene

934 - 1055

Saljuqene

1037 - 1194

Angrep Bysants i 1070-tallet, noe som fikk den bysantinske keiseren til å be om hjelp fra Europa, noe som fikk starta det første korstoget
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c3/Seljuk_Empire_locator_map.svg

Assasidene oppstår

1100

Det svarte fårets horde

1375 - 1468

shia

Det hvite fårets horde

1378 - 1501

Sunni

Safavidene

1501 - 1736

Etablerte shiaislam som statens religion

Mughal

1526 - 1857

Storbritannia allierer seg med Sharif Husayn, imamen i Mekka

1915

Husayn skal lede et arabisk opprør mot ottomanerne mot at han selv får bli konge over et eget arabisk rike når krigen var ferdig
Britene skaffer han våpen, Lawrence deltar i denne krigen

Storbritania lot Husayn få bli konge i Hijaz

1918 - 1924

Hijaz invadert av Sa'ud

1924

Saudi-Arabia

1924 - 2013

Sa'ud første konge
Ble anerkjent av Storbritannia 1927
Fant olje i 1938