Untitled timeline

Main

Recerca bibliogràfica

08/11/2013 - 09/12/2013

Portada a terme pel fisioterapeuta i personal sanitari que controlaran tot l'estudi.

Inici del projecte d'investigació

09/15/2013

Procés de captació de la mostra

09/15/2013 - 09/27/2013

Portada a terme pel fisioterapeuta i personal sanitari que controlaran tot l'estudi.

Valoració inicial de la variable inestabilitat anterior

09/29/2013 - 09/30/2013

Portades a terme per un doctor, que no realitzarà el seguiment continuat dels pacients.

Valoració inicial de la variable força muscular

10/27/2013 - 10/28/2013

Portades a terme per un doctor, que no realitzarà el seguiment continuat dels pacients.

Inici del treball de musculació

10/27/2013

Portada a terme pel fisioterapeuta i personal sanitari que controlaran tot l'estudi.

Valoracions setmanals de la variable força muscular

11/04/2013 - 04/02/2014

Portades a terme per un doctor, que no realitzara el seguiment continuat dels pacients.
Aquestes valoracions s'ejecutaran cada dimarts i dimecres.

Valoració final de les variables inestabilitat anterior i força muscular

04/07/2014 - 04/11/2014

Portades a terme per un doctor, que no realitzarà el seguiment continuat dels pacients.

Recollida i anàlisis del resultats

04/14/2014 - 04/26/2014

Portada a terme pel fisioterapeuta, personal sanitari que ha estat present en tot el procés i per un estadístic.

Finalització del estudi

04/28/2014 - 04/29/2014