Pre history civilizations

Main

Neanderthal

200000 bc - 30000 bc

Homo sapians

195000 bc - 2013

Ice age

60000 bc - 20000 bc

Water damage to sphinx

13000 bc - 12000 bc

Atlantis

12000 bc - 11000 bc

Shift in earths crust

12000 bc - 11500 bc

Dramatic climat change

5200 bc - 3000 bc

Egypt

4000 bc - 642

Sodom and gammora comet

3123 bc - 3050 bc

Maya

1800 bc - 900

10 plagues of Egypt

1446 bc - 1400 bc

Nazca lines

500 bc - 300 bc

Noah's flood

Stonehenge

3100 bc - 2000 bc

Noah's flood

3000 bc - 2900 bc