Late middeleeuwen

Een algemeen overzicht van de gebeurtenissen tijdens de late middeleeuwen in west-Europa tussen 1000 en 1500. Socio-economisch Socio-politiek en staatkundig Socio-cultureel

Socio-politiek en staatkundig

814 - 840 Lodewijk de Vrome

814 - 840

1000 late middeleeuwen

1000 - 1500

1039 - 1054 Duitse keizer Hendrik III

1039 - 1054

Socio-cultureel

910 abdij Cluny gesticht

910

926 - 942 Odo van Cluny als abt

926 - 942

1084 Stichting La Grand Chartreuse

1084

1090 - 1153 Bernardus van Clairvaux

1090 - 1153

1098 stichting Cîteaux door Robert van Molesme

1098

1100 Cluny is grootste abdij

1100

1120 stichting Norbertijnse orde in Prémontre

1120

1123 minderbroeders worden erkend als orde

1123

1138 abdij Ter Duinen sluit zich aan bij de Cisterciënzers

1138

1170 - 1221 Dominicus Guzman

1170 - 1221

1182 - 1216 Franciscus van Assisi

1182 - 1216

1194 - 1253 Clara van Assisi

1194 - 1253

1217 - 1274 Bonaventura

1217 - 1274

1225 - 1274 Thomas van Aquino

1225 - 1274

1227 stichting orde van de Clarissen

1227