History

Banking History

Philippine National Bank

1916 - 1917

Central Bank of the Philippines

1949 - 1950

Baking became popular

1960 - 1961

devaluation of peso

1962 - 1963

Governor Jaime Laya

1968 - 1983

massive withdrawal of funds

1983 - 1984

Jobo Bills

1984 - 1990

Bangko Sentral ng Pilipinas

1993 - 1994