Amerikas historie

a

Sugar act

1764

Skatt på sukker

Stamp act

1765 - 1766

Alle rettsdokumenter, testamenter, spillekort, aviser, osv måtte være stemplet med et spesielt stempel de måtte betale for

Declaratory act

1766

Parlamentet fikk tillatelse til å lage lover og forandre på styringen hos koloniene

Townshend Revenue act

1767 - 1770

skatt på te, bly, maling, papir og glass

Boston massakre

1770

Boston Tea Party

1773

Tea act

1773

Intolerable acts

1774
  • Stenge Boston havn
  • Fjerne selvstyret i Massachusetts
  • Innbyggerne i koloniene skulle gi husly til rødjakkene gratis

Uavhengighetserklæringen

1776

Treaty of Paris

1783

Fredsavtale

Cotton gin oppfunnet

1793

Thomas Jefferson kjøper Louisiana

1803

av Napoleon for 15 millioner $

Jackson legger ned veto mot å fornye kontrakten USA har med banken

1832

Trail of Tears

1838

Krakket på Wall Street

1929

Kriger

Den franske og indianske krig

1754 - 1763

(7 års krigen)

Proklamasjon om indianerland vest for de 13 koloniene

1763

Treaty of Paris

1763

Fredsavtale som gjorde slutt på krigen. Frakrike mista alle sine landområder i Amerika

Paxon Boys massakre

1763

Den amerikanske revolusjoven

1775 - 1783

Cornewallis overgir seg

1781

1812-krigen

1812 - 1815

Mot England

Borgerkrig

1861 - 1865

USA blir med i WW1

1917 - 1918

c

Vekkelse i nord

1740 - 1750

Vekkelse i sør

1760 - 1770

Pelshandelen over

1845

pga at beveren er nesten utryddet

d

George Wasigton president

1789 - 1797

Thomas Jefferson president

1801 - 1809

Andrew Jackson president

1829 - 1837

Whig-partiet

1836 - 1856

Abraham Lincoln president

1861 - 1865