Barok

Liryka

S. Grabowiecki, Rymy duchowne

1590

H. Morsztyn, Światowa rozkosz

1606

K. Miaskowski, Zbiór rytmów

1612

K. Twardowski, Lekcyje Kupidynowe

1617

Sz. Zimorowic, Roksolanki

1629

J.A. Morsztyn, Kanikuła

1647

K. Opaliński, Satyry

1650

Ł. Opaliński, Coś nowego

1652

Z. Morsztyn, Emblemata

1660

J.A. Morsztyn, Lutnia

1661

Ł. Opaliński, Poeta nowy

1661

J.B. Zimorowic, Sielanki nowe ruskie

1663

W. Kochowski, Niepróżnujące próżnowanie

1674

S.H. Lubomirski, Adverbia moralia

1688

W. Potocki, Ogród, ale nie plewiony

1691

W. Kochowski, Psalmodia polska

1695

W. Potocki, Moralia

1696

Epika i in.

P. Kochanowski, Gofred

1618

M.K. Sarbiewski, Wykłady poetyki

1626

M.K. Sarbiewski, O poezji doskonałej

1626

S. Twardowski, Nadobna Paskwalina

1655

W. Potocki, Transakcyja wojny chocimskiej

1670

S.H. Lubomirski, Tobiasz wyzwolony

1683

S.H. Lubomirski, Rozmowy Artaksesa i Ewandra

1683

Pisarze

Sebastian Grabowiecki

1540 - 1607

Torquato Tasso

1544 - 1595

Kasper Miaskowski

1549 - 1622

Piotr Kochanowski

1566 - 1620

Daniel Naborowski

1573 - 1640

Hieronim Morsztyn

1581 - 1623

Kasper Twardowski

1592 - 1641

Maciej Kazimierz Sarbiewski

1595 - 1640

Samuel Twardowski

1595 - 1661

Józef Bartłomiej Zimorowic

1597 - 1677

Szymon Zimorowic

1608 - 1629

Krzysztof Opaliński

1611 - 1655

Łukasz Opaliński

1612 - 1662

Wacław Potocki

1621 - 1696

Jan Andrzej Morsztyn

1621 - 1693

Zbigniew Morsztyn

1628 - 1689

Wespazjan Kochowski

1633 - 1700

Jan Chryzostom Pasek

1636 - 1701

Stanisław Herakliusz Lubomirski

1642 - 1702