Fra Jalta til Malta

Main

Jalta konferansen, februar 1945

02/01/1945 - 02/28/1945

Store uenigheter kom opp angående fremtiden til Polen og Tyskland. I Lightbody boken hevdes det at Sovjet var årsaken til at de allierte ikke kom til noen enighet under konferansen.

Fientlig innstilling tiltrår fra USAs side.

02/01/1946 - 09/01/1946

Stalin iverksatte vekst i industriproduksjonen med en tale, noe president Truman var skeptisk til. Truman ønsket svar og fikk "the long telegram" fra George Kennan hvor det sto at Sovjet var en fientlig stat med ekspansjonistiske planer. Dette ble forsterket av Churchill sin "Iron Curtain" tale i mars 1946 og videre forsterket av state department Clifford sin rapport i september samme år.

Marshallplanen

06/01/1947 - 06/28/1947

Marshall planen blir lansert, men Sovjetunionen takker nei.

Kommunist Kina tiltrår

06/06/1949 - 06/07/1949

Kina får kommunistisk styre under Mao Zedong.
USA opplevde "the loss of china" som kom på bane da USA mente de hadde mistet fastlands Kina til Sovjet. Og "the lost chance"

Koreakrigen

06/25/1950 - 07/27/1953

Koreakrigen startet som borgerkrig mellom nord og sør, men tiltrakk seg senere støtte fra både USA og Sovjet.

Stalins død

03/05/1953 - 03/08/1953

Stalin's død ga mulighet for fredelig samarbeid mellom øst og vest i en så kalt "peaceful coexistance".

Kina bomber øyer i Taiwansundet

01/01/1954 - 01/01/1955

Kina bombet øyer i taiwansundet, USA truer med bruk av taktisk atombombing.

SEATO

10/09/1954 - 10/20/1954

USA bygde seg opp i Asia ved hjelp av forsvarspakta SEATO med Storbritania, Frankrika, Australia og New Zealand, Pakistan, Filipinene. Denne pakten lå til rette for å motkjempe ytre fiender, men også undergraving innen i fra.

Suezkrisa

07/15/1956 - 11/15/1956

England og Frankrike assisterte Israel i et boikott og angrep av Egypt, og i oktober 1956 invaderte de Egypt. Konflikten ble dermot stanset etter stort press fra USA som truet med bruk av atomvåpen hvis de ikke stanset invaderingen. Frankrike og England måtte da trekke seg ut med halen mellom bena.

Eisenhowerdoktrinen

01/01/1957 - 01/20/1957

President Eisenhower bad kongressen om militær og økonomisk støtte til de arabiske landene for å hindre at de havnet i klørne på kommunismen.

Sputnik

10/04/1957 - 10/05/1957

Sovjet sender Sputnik ut i verdensrommet. Sputnik gikk over USA fire ganger og økte sjansen for intercontinental ballistic missile (ICBM) angrep mot Amerikanske byer.

USA misslykkede rakketforsøk

12/07/1957 - 12/08/1957

USA misslyktes i å skyte opp en rakett da den eksploderte ved "take off" i Cape Canaveral.

USAs første suksessfulle rakettoppskytning

02/01/1958 - 04/05/1961

USA lykkes i å skyte opp sin første rakett (Expxlorer 1) ut i verdensrommet, men Sovjet holdt forspranget innen for denne teknologien med sputnik 3 i mai 1958, videre den første raketten på månen i 1959 og den første mannen i verdensrommet (Yuri Gagarin) i April 1961.

Bombing av Taiwan

09/20/1958 - 11/05/1958

Kina bombet taiwan høsten i 1958, bare den første timen ble det avfyrt 30.000 raketter.

Berlinkrisen

04/01/1961 - 08/13/1961

Sovjetunionen ga USA et ultimatum om at de skulle forlate vest Berlin. Dette fant ikke USA seg i, og krisen sluttet med oppreisingen av berlinmuren 13 august 1961.

Cubakrisen

10/14/1962 - 10/28/1962

Amerikanske U2 spionasjefly så sovjetiske utskytningsramper på Cuba og med det var Cubakrisen i gang.

Vendepunkt - Détente

12/19/1962 - 12/24/1979

Etter Cubakrisen i 62 startet en periode med avspenning. Perioden var preget av avtaler mellom supermaktene som gikk ut nedrustning (SALT 1 1972), perioden inneholdt også tendenser til forbedret forhold mellom supermaktene. Gode forhold åpnet for handel mellom østblokk og resten av europa.

Fransk uttrekning

01/01/1964 - 05/05/1966

Frankriket gikk vekk i fra å støtte USA til og åpne for handel med sovjet i 1964, og de trakk alle sine soldater ut i fra NATO i 1966.

USA trår inn i Vietnamkrigen

1964 - 1973

USA gikk inn i Vietnam for å hindre kommunisme, de støttet de sørlige Vietnam mot det nordlige vietnam som var kommunistiske. Dette viste seg å være en av USAs største feil da de mistet mange soldater og krigen fikk veldig negativ omtale i verdensammenheng. USA trakk seg ut i 73 da de etter mye negativ omtale måtte innse at de ikke kunne vinne krigen.

Nixondoktrinen

07/01/1969 - 12/12/1969

President Nixon bekrefter USA sitt politiske skifte i Guam juli 1969. Nixondoktrinen kom inn i spill og sto for "peaceful coexistance"

President Nixon og triangular diplomacy

10/01/1971 - 10/01/1974

Nixon lanserer sitt triangular diplomacy som gikk ut på at Kina (fortsatt kommunistisk) ble annerkjent og innlemmet i FN. Dette var høydepunktet i det de kaller Détente perioden.

Opinionen i USA

8/1974 - 1979

Etter at Nixon måtte gå av i august 1974, byrja nedgangen til détante. Dette vart forsterka av at termen vart så upopulær i USA at Gerald Ford forbaud det i persidentvalkampen i 1976. SALT 2 avtala som vart signer under Carter i 1979, vart dømd til å feile p.g.a den amerikanske innanriksopposisjonen til ein slik avtale.

Sovjets invasjon av Afghanisten

12/25/1979 - 1989

Sovjet gikk inn i Afghanistan i 79, men dette gjorde de for å støtte det kommunistiske styre som allerede hadde tatt kontroll over Afghanistan under borgerkrigen. Denne okkupasjonen ble som Sovjets vietnamkrig. Stor negativitet selvom de kun støttet et likt styre.

Amerikanske presidenter

Dwight D. Eisenhowers presidentperiode

01/20/1953 - 01/20/1961

Perioden Eisenhower var president

John F. Kennedy presidentperiode

01/20/1961 - 11/22/1963

Myrdet i Dallas i 1963

Lyndon B. Johnson presidentperiode

11/23/1963 - 01/20/1969

Richard M. Nixon presidentperiode

01/20/1969 - 08/08/1974

Gikk av etter watergate skandalen

Gerald Ford presidentperiode

08/09/1974 - 01/20/1977

Jimmy Carter presidentperiode

01/20/1977 - 01/20/1981

Ronald Reagan presidentperiode

01/20/1981 - 01/20/1989

George H. W. Bush presidentperiode

01/20/1989 - 01/20/1993

Sovjetiske ledere

Vladimir Lenin styreperiode

11/17/1903 - 01/21/1924

Josef Stalin lederperiode

1922 - 1953

Georgij Malenkov lederperiode

03/06/1953 - 03/08/1955

Nikolai Bulganin lederperiode

03/08/1955 - 03/27/1958

Nikita Khrushchev lederperiode

03/27/1958 - 10/14/1964

Leonid brezhnev lederperiode

10/10/1964 - 11/10/1982

Yuri Andropov lederperiode

11/12/1982 - 02/09/1984

Constantin Chernenko lederperiode

04/11/1984 - 03/10/1985

Andrei Gromyko lederperiode

07/27/1985 - 10/01/1988

Det var vasily kuznetsov som hadde frontfigur rollen, men Gromyko som trakk i trådene.

Mikhail Gorbachev lederperiode

10/01/1988 - 12/25/1991