Unió Europea

Main

Primeres mostres per evitar un conflicte armat (1945)

1945

BENELUX (Bèlgica, Països Baixos i Luxmburg) 1948

1948

Comunitat Europea del Carbó i l'Acer (Benelux i Itàlia) 1951

1951

Tractats de Roma: C. Econòmica Europ./ de l'Energia At. 1957 (Fr, Ben, RFA)

1957

Acta Única Europea i Entrada d'Espanya 1986

1986

Tractat de la Unió Europea (Maastricht) 1991

1991

Euro 2002

2002

Entrada de: Estonia, Let., Lit., Pol., Rep. Checa, Hun., Eslovaquia, Chipre 2004

2004

Tractat de Lisboa (Parlament Europeu) 2007

2007