Litteraturhistorieoversikt

Main

Romantikken

1800 - 1850

Forfattar:
- Wergeland
- Camilla Collet
- Asbjørnsen og Moe

Samfunnstilhøve:
- Norge hade ein lang jordbrukstradisjon
- Nasjonalkjensla vart sterk
- Overgang til å bli eit industrisamfunn

Kva emne forfattarane var opptekne av:
- Det norske
- Bonderomantikk
- Fantasi og kjensler
- Skildra svært idyllisk og rosenrødt

Realismen

1870 - 1880

Forfattar:
- Henrik Ibsen
- Bjørnstjerne Bjørnson
- Jonas Lie
- Aleksander Kielland

Samfunnstilhøve:
Overgang fra: jordbruksland til å bli eit industriland. Mykje fattigdom og arbeidsledighet

Kva emne forfattarane var opptekne av:
- Kvinna si stilling i samfunnet
- Ekteskao og samliv
- Kyrkja si rolle
- Fattig og rik
- Oppdragelse og skule

Naturalisme

1880 - 1890

Forfattar:
- Amalie Skram
- Arne Garborg

Samfunnstilhøve:
- Innføring av parlamentalismen i 1884
- Stifta fagforeningar.
- Dårleg lønn, lange arbeidsdagar

Kva forfattarane var opptekne av:
- Fotografere det vanskelege livet
- Arv og miljø: Personane er bestemt på førehand til å få eit dårleg liv
- Sjebnen vår

Nyromantikk

1890 - 1905

Forfattarar:
- Knut Hamsun

Samfunnstilhøve:
Som naturalismen og realismen

Kva emne forfattarane var opptekne av:
- Uenige med dei store etablerte forfattarane.
- Skildre det indre i mennesket
- Følelsar og mystikk

Nyrealismen

1905 - 1930

Forfattarar:
- Olav Duun
- Johan Falkberget
- Sigrid Undset

Samfunnstilhøve:
- Unionen med sverige blir oppløyst
- Industriverk
- Stemmerett for kvinner
- 1. verdenskrig (1914 - 1918)

Kva emne forfattarane var opptekne av:
- Den nye tida mot den gamle arbeidsamfunnet og industrisamfunnet
- Kvinnesak
- Kjærleik og erotikk
- religiøse spørsmål

Krise og Krigstid

1930 - 1945

Forfattarar:
- Nordahl Greig
- Inger Hagerup
- Torborg Nedreaas
- Aksel Sandemose
- Arnulf Øverland

Samfunnstilhøve:
- Krisetid i heile vestlege verda -"dei hardaste trettiåra"
- Stor arbeidsløyse og fattigdom
- 2. verdenskrig i anmarsj

Kva emne forfattarane var opptekne av:
- Kampen mellom det vonde og det gode
- undertrykking
- mana til motstånd mot krig og vondskap
- "Krigslyrikk"

Modernismen

1950

Forfattarar:
- Pål Brekke
- Rolf Jacobsen
- Olav H. Hauge

Samfunnstilhøve:
- 2. verdenskrig er over
- Auka levestandar
- Urbanisering

Kva emne forfattarane var opptekne av:
- Skildre ei verd som kjendsr kaotisk og uforståeleg
- Lyrikk utan rim

Sosialealismen

1970

Forfattarar:
- Jon Michelet
- Edvard Hoem
- Bjørg Vik
- Sidsel Mørck
- Tove Nilsen

Samfunnstilhøve:
1968: Studentopprør som breidde seg i Europa, politiske protestrørsler, kvinnekamp, EF-debatt, kald krig.

Kva emne forfattarane var opptekne av:
- Politikk
- Romanar om industriarbeidarklassen
- Feministiske romanar: Kvinners vilkår

Postmodernismen

1980 - 2013

Forfattarar:
- Josten Gaarde
- Erlend Loe
- Jan Erik Vold
- og mange andre

Samfunnstilhøve:
- Eit samfunn av mangfald
- massekomunikasjon - mylder av informasjon
- Finst ikkje ei sanning men mange

Kva emne forfattarane var opptekne av:
- Mangfald - leika med språk og verkemiddel.
- fantasy
- filosofi
- ironi