FRANQUISME segona etapa

Main

Admissió a l'ONU 55

1955

Reconeixement internacional 59

1959

DESARROLLISMO 59-73

1959 - 1973

Pla D'estabilització 59

1959

TOP 63

1963

Ley de SEGURIDAD SOCIAL 63

1963

Ley de CONVENIOS COLECTIVOS 65

1965

Ley de PRENSA 66

1966

LEY ORGÁNICA DEL ESTADO 67

1967

Cas Matesa 69

1969

Ley de EDUCACIÓN 70

1970

Assassinat CARRERO BLANCO 73

1973

CRISI DEL PETROLI 73-75

1973 - 1975

Mort FRANCO 75

1975