Dissertation is going okay

Main

Dekret F.augusta

01/01/1809

Wyłączenie ulic

01/01/1824

Równouprawnienie Wielopolskiego

01/01/1862

Powstanie styczniowe

01/22/1863

32% of the population

01/01/1865

Kroneberg otrztmuje szlachectwo

01/01/1868

33% of the population

01/01/1886

Kamienica M.Taubenhausa

01/01/1898

Kamienica Z.Lewina

01/01/1913

I wojna

07/28/1914 - 11/11/1918

Kamienica J.Glassa

01/01/1937